Účasť na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v krajanskom dvore

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Detva

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.7.2020 do 11.7.2020

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V krajanskom dvore by sme zastupovali Slovákov žijúcich v zahraničí a hlavne pilíšskych Slovákov. S dekoráciou sa budeme snažiť vytvoriť pilíšsku atmosféru, spolu aj s ponúknutými jedlami a nápojmi. Podľa možností, v krajanskom dvore by sa zúčastnilo 12-15 ľudí, spolu aj so spevákmi, tanečníkmi aj hudobníkmi, ktorí by zapezpečili dobrú náladu počas celého podujatia.

Očakávaný prínos projektu

Zloženie účastníkov sa budeme snažiť tak vytvoriť, aby sme mohli dať čím širší obraz o živote Slovákov žijúcich v Maďarsku a v Pilíši. Návštevníkov oboznámime nielen s našou gastronómiou ale aj kultúrnym a každodenným životom pilíšskych Slovákov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 1 100 € 266,67 € 2,00 € 0,0110 €

Žiadosť číslo 0549/HU/2020 (R): Podporená

Požadované položky: inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;rekvizity;reprezentačné náklady

Schválené položky: inštalácia výstav; doprava; ubytovanie; strava; rekvizity; reprezentačné náklady

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0549/HU/2020

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com