Čabiansky kalendár 2017

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Stiahnuť: Čabiansky kalendár 2017


Charakteristika projektu

Čabiansky kalendár nie je iba prostriedkom dokumentácie pestrého života pre súčasnú a budúcu generáciu, ale zhrnie články a názory Slovákov, občanov so slovenskými koreňmi, a články zaoberajúce sa slovenskou národnosťou, pričom podáva informácie o nich a s tým uľahčí spoznávanie od seba vzdialených Slovákov. V Čabianskom kalendári nielen Čabänia, ale široká paleta krajanskej komunity v ňom môže vyjadriť svoje myšlienky, môže sa popýšiť s ním a nie v poslednom rade je dôležitým a jedinečným vydavateľským produktom Slovákov v Maďarsku aj z ohľadu jeho obsahu.
So širokou paletou príspevkárov posilní kohéznu silu a spoluprácu, čo sa stelesní aj pri každoročných hodnotiacich príležitostiach.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 20 500 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 1 500 € 0,00 € 0,00 € 0,0150 €

Žiadosť číslo 0218/HU/2016 (R): Podporená

Požadované položky: tlač vrátane predtlačovej prípravy

Schválené položky: tlač vrátane predtlačovej prípravy

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0218/HU/2016

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com