Čabiansky kalendár 2012

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online pre celý svet

Dátum realizácie

2011

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Stiahnuť: Čabiansky kalendár 2012


Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 20 500 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 200 € 2 800 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 50/H/2011 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 50/H/2011

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com