Čabiansky kalendár 2022

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2021 do 31.12.2021

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

7 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Stiahnuť: Čabiansky kalendár 2022


Charakteristika projektu

Čabiansky kalendár je obľúbenou dolnozemskou ročenkou, vychádzajúcou v medzivojnovom období pravidelne. Znovuvydanie sa začalo v r.1991 so spájaním slovenskej civilnej sféry, cirkvi a miestnej samosprávy. Prvé číslo podporila Matica slovenská v Martine. Kalendár vychádza odvtedy pravidelne vlastnou silou Čabianskej organizácie Slovákov, od 2016 je majiteľom a vydávateľom ročenky. Nasledujúce číslo má byť 58. ročníkom, po znovu vydávaní 30.
Kalendár je publikačným fórom mnohých, ktorí by inde v slovenčine nepublikovali. Uverejnené články sú písané v spisovnom jazyku, teraz už zriedka, ale sa vyskytuje aj dolnozemské nárečie. V publikácii sa prezentujú z Békéšskej Čaby a blízkeho okolia, príspevky odborníkov, študenstské práce a striedajú sa príspevky Slovákov susedných štátov. Je uverejnený na internete a slovenská, maďarská národná knižnica to zbiera, ako aj v Nemecku univerzitné oddelenie. Obyčajne je oň veľký záujem a dostáva veľkú publicitu.

Očakávaný prínos projektu

- používanie a optimalizovanie jazykovej znalosti literárneho a nárečového jazyka taktiež, buď s prispením, buď iba čítaním v slovenčine

- Vyjadrenie myšlienok krajanskej komunity, informácie o ich aktivitách

- dokumentácia súčasnosti a minulosti Slovákov prínosom ktorej je archivácia do budúcna

- slúži ako zdroj pre skúmania mladšejgeneráci ako aj každým záujemcom dejín Slovákov

- s reklamovou stranou na poslednej strane, v danom roku s nami spolupracujúcim slovenským firmámotvára možnosť PR-u

- informovať čitateľov o významenaných osôb Slovače nášho regiónu

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 20 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 795 € 1 800 € 542,14 € 0,54 € 0,0180 €

Žiadosť číslo 0041/HU/2021 (R): Podporená

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0041/HU/2021

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 1.12.2023 do 16.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com