Čísla Čabäna 2023

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

4

Počet zasiahnutých

650

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom grantu je vydanie tradičnej čabianskej slovenskej periodiky kladanej veľkosti A3 dvojstarnným tlačom, ktorá informuje o živote a dejín, a archivuje diania dolnozemských Slovákov tejto oblasti, pričom napomáha Slovače čabianskeho regiónu v súdržnosti.

Očakávaný prínos projektu

- optimalizovanie jazykovej znalosti literárneho jazyka, buď s prispením, buď iba čítaním v slovenčine
- vyjadrenie myšlienok krajanskej komunity, informácie o ich aktivitách
- archivácia do budúcna
- zdroj pre skúmania stavu života tunajších Slovákov
- čabianske nárečové ukážkové zlomky

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2023: 7 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 700 € 750,00 € 4,62 € 0,0070 €

Žiadosť číslo 0109/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0109/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com