Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba, Čataj, Horné Saliby, a prípadne Bratislava a ďalšie obce a mestá na Slovensku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.4.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.5. Návšteva materskej krajiny

Očakávaný prínos projektu

- sprístupnenie a šírenie informácií svojho dedičstva
- - s dlhodobým účinkom zvečnenie svojich tradičných motívov na úžitkových predmetoch v komunitách súčasnej modernej doby
- - spoločný úžitok slovenskej komunity materskej krajiny a krajanského spolku:
- a) zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi a predvolať a aktivizovať svoju slovenskú jazykovú pamäť
- b) pýcha zdrojovej komunity o záujem a spracovanie ich zdedených motívov
- c) odovzdanie a uznanie starodávnych motívov, čo spracujúcej komunite dá ďalšiu motiváciu resp. ocenenie
- d) výmenou spoznanie ďalších hodnôt Slovače
- doplnujuce informacie 2000

Charakteristika projektu

PROJEKT ZA ZAMERIAVA TAK NA SPOLOČENSKÚ , AKO AJ NA KULTÚRNU A INFORMAČNÚ RESP. INFOŠÍRENIU NÁRODNEJ IDENTITY CEZ TRADIČNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KTORÁ SA USKUTOČNÍ V SLOVENSKOM JAZYKOVOM PROSTREDÍ RESP. SLOVENSKÝM JAZYKOVÝM KOMUNIKAČNÝM DOROZUMENÍM S DLHODOBEJŠÍM ÚČINKOM.

V praxi by sa to prebiehalo so stretnutiami, výstavami a zbieraním, skreslením resp. z čistého prameňa v osade dotyčnými osobami porozprávaním resp.zohnaním odborných publikácií tradičných motívov.

K TOMU TREBA SA ŽIVO SPÁJAŤ KOMUNITÁM A DOTYČNÝM OSOBÁM MATERSKEJ KRAJINY KRAJANSKÉHO SPOLKU - tak konštruktéra ako aj ďalších osôb potrebné k hotovému záveru procesu .

PREDCHÁDZAJÚCE UDALOSTI UŽ SÚ ZA NAMI, KTORÉ MALI EFEKTÍVNOSŤ. Naše odborné skupiny počas rokov dosiahli špičkové uznania aj na medzinárodnej úrovni. Z nich práve krúžok ručných prác – značne sa podelili v tom, aby DO NEHMOTNÉHO REGISTRA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO sa zapísala tradícia a motívy našimi slovenskými predkami Čaby a okolia nosených kožúch . Pritom vo februári tohto roka s kolekciou manželského posteľa s motívmi Čataja vyhrali mimoriadnu cenu Medzinárodnej textilnej konferencii.
Po nakontaktovaní s predstaviteľmi Čataja s podaním informácie úspešnosti a plánom ukázať im výhernú kolekciu – u nich, odkiaľ pramení motív, sme sa dozvedeli, že aj oni podali žiadosť o zaregistrovanie svojich motívov do tohto registra a vytvorili tzv. čatajskú izbu. A tak sme sa rozhodli, že spolu by sme to prezentovali - oni by odovzdali izbu a my by sme tam mali osobitý priestor s výhernou kolekciou – ako sprievodnýprogram, zavedenie ich obecného dňa. A pritom by sme sa zoznámili aj ďalšou čriepkou ich bohatého motívneho dedičstva, keďže sme vyhrali s tzv. šľachetným motívom a oni majú samé ľudové motívy. Pritom vedúca z iných záležitostí bola v neďalekej osade na poradu (Horné Saliby) a nadhodila sa námet, - keďže na okolí pre krajanskú komunitu tam je finančne dostupné ubytovanie, aby sme sa zoznámili aj s ich motívmi. A potom to všetko spracovať a viesť chýr samými kanálmi slovenských a krajanských hodnôt.
No keďže tieto osady sú blízko Bratislavy, možno by sa dalo aj prejsť a zoznámiť sa a oživiť svoje zážitky aj v hlavnom meste našej krajiny PO JAZYKOVOM PROSTREDÍ SPÁJANÉ S DEDIČSTVOM S POSILNENÍM IDENTITY SPOZNÁVANÍM AJ SÚČASNÝCH HODNÔT.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 0 € 100,00 € 5,00 € -

Žiadosť číslo M017/HU/2022 (M): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Nákup materiálov a surovín (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com