Čabiansky kalendár 2024

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2024 do 31.12.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

4

Počet zasiahnutých

7 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vydanie viacstoročné dejiny zažijúcej s obsahom a jazykom jedinečného Čabianskeho kalendára – ktorý hovorí rečou krajanskej pospolitej komunity, podá informácie s kultúrno-spoločenským významom, obsahuje žánrovú pestrosť a striedanie literárneho slovenského jazyka a nárečových výrazov, otvorí možnosť vyjadrenia sa a posilní aj identitu našej krajanskej spoločnosti.

Očakávaný prínos projektu

- používanie a optimalizovanie jazykovej znalosti literárneho a nárečového jazyka taktiež, buď s prispením, buď iba čítaním v slovenčine

- Vyjadrenie myšlienok krajanskej komunity, informácie o ich aktivitách

- dokumentácia súčasnosti a minulosti Slovákov prínosom ktorej je archivácia do budúcna

- slúži ako zdroj pre skúmania mladšejgeneráci ako aj každým záujemcom dejín Slovákov

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 22 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 1 500 € 1 000,00 € 0,57 € 0,0150 €

Žiadosť číslo 0108/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0108/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com