Čísla Čabäna 2022

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

8

Počet zasiahnutých

12 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Čierno-biely informačný časopis Čabianskej organizácie Slovákov miešane slovného a ilustračného charakteru vo formáte skladanej A5 dokumentuje , informuje, ako aj slúži vyjadreniu sa v slovenčine slovenskej krajanskej komunity okolia Čaby.

Očakávaný prínos projektu

- optimalizovanie jazykovej znalosti literárneho jazyka, buď s prispením, buď iba čítaním v slovenčine
- vyjadrenie myšlienok krajanskej komunity, informácie o ich aktivitách
- archivácia do budúcna
- zdroj pre skúmania stavu života tunajších Slovákov
- čabianske nárečové ukážkové zlomky

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 6 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 279 € 1 000 € 784,88 € 0,52 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0037/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0037/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com