Čabiansky kalendár 2018

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Stiahnuť: Čabiansky kalendár 2018


Charakteristika projektu

Dolnozemská ročenka zhŕňa materiály celej Dolnej zeme a materskej krajiny. Zhŕňa príspevky odborníkov a pospolitej Slovače tiež, ktorá aj usmerňuje jej obsah, veď od populáno-vedeckých cez odborné a zaujímavé články sú zaradené miešane. Mimo toho zhŕňa a archivuje aktivitu čabianskej a okolitej Slovače. Preto sa obrátime o tlačiarenské náklady a o poplatok odbornej služby/práci - o redakčnú a jazykovú lektoráciu.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 22 500 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 000 € 0,00 € 0,00 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0187/HU/2017 (R): Podporená

Požadované položky: tlač

Schválené položky: tlač

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0187/HU/2017

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com