Škola v prírode v Mojmírovciach

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mojmírovce

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 11.6.2023 do 24.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

27

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Pobyt 15-25 detí z budapeštianskej základnej slovenskej školy a 2 pedagógov v Mojmírovciach koncom školského roka 2022/2023, aby sa naše deti vedeli zapojiť do vyučovania v miestnej slovenskej škole, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Kaštieľa Mojmírovce.

Očakávaný prínos projektu

Používanie slovenského jazyka v praxi, upevnenie identity, spoznávanie krás krajiny nášho pôvodu, nadväzovanie priateľstiev.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 12 900 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 000 € 4 000 € 444,44 € 120,00 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0390/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0390/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com