Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko, Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Časopis Budapeštiansky Slovák informuje Slovákov v Budapešti, v Maďarsku a prostredníctvom webovej stránky SSB - www.bpslovaci.hu - aj Slovákov vo svete o živote a pôsobení tunajšej komunity. Je akousi kronikou zaznamenávajúcou dianie v kruhu Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Slovenská samospráva Budapešti vydáva časopis od roku 1996.

Očakávaný prínos projektu

Zachovanie slovenského jazyka v kruhu Slovákov v Maďarsku, upevnenie slovenského povedomia a identity, ako aj informácií o činnosti Slovákov v Budapešti pre budúce generácie.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 200 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 3 000 € 600,00 € 0,60 € 0,0300 €

Žiadosť číslo 0521/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Iné - Poštovné, distribúcia, archivácia

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0521/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com