Deň budapeštianskych Slovákov

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

15.12.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Deň budapeštianskych Slovákov je tredičným veľkolepým podujatím SSB spojeným s odovzdaním ceny "Za budapeštianskych Slovákov" a s referátom o celoročnej činnosti Slovenskej samosprávy Budapešti, so slovenským vianočným programom a posedením za prestretým stolom.

Očakávaný prínos projektu

Upevnenie národného povedomia a identity slovenskej komunity.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 10 550 €.

 

Viac informácií:

https://www.folklorfest.sk/517-den-budapestianskych-slovakov/

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 700 € 14,67 € 0,22 € 0,0070 €

Žiadosť číslo 0522/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0522/HU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com