Deň budapeštianskych Slovákov

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.12.2022 do 17.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Deň budapeštianskych Slovákov je tredičným veľkolepým podujatím SSB spojeným s odovzdaním ceny \"Za budapeštianskych Slovákov\" a s referátom o celoročnej činnosti Slovenskej samosprávy Budapešti, so slovenským vianočným programom a posedením za prestretým stolom.

Očakávaný prínos projektu

Upevnenie národného povedomia a identity slovenskej komunity.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 8 550 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 700 € 14,67 € 0,22 € 0,0070 €

Žiadosť číslo 0522/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Strava (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0522/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com