Doškoľovanie pedagógov a poslancov

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mojmírovce

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.8.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

1.5. Návšteva materskej krajiny

Očakávaný prínos projektu

Zvýšenie kompetencií a rozšírenie vedomostí pedagógov pôsobiacich v slovenskej škole v Budapešti , nadobudnutie nových skúseností týchto pedagógov a poslancov SSB.

Charakteristika projektu

V rámci spolupráce s Nadáciou Mojmír a Kaštieľom Mojmírovce, a.s. má Slovenská samospráva Budapešti koncom leta, začiatkom nového školského roka, v úmysle usporiadať doškoľovanie pre pedagógov slovenskej školy a pre poslancov SSB s cieľom vyhodnotenia letného tábora, počas ktorého mali žiaci budapeštianskej slovenskej školy možnosť navštevovať vyučovacie hodiny v miestnej škole a zdokonaliť tak svoje jazykové vedomosti. Tunajší pedagógovia by mali zároveň možnosť prezrieť si na Slovensku používané učebnice a prekonzultovať s tamojšími kolegami problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, respektíve vyučovaním slovenského jazyka. Poslanci SSB by v rámci stretnutia so starostom obce Mojmírovce Mgr. Martinom Pálkom získali praktické skúsenosti, ktoré by mohli využiť pri práci vo svojich obvodoch.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 1 000 € 250,00 € 5,00 € 0,0100 €

Žiadosť číslo M029/HU/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M029/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com