Návšteva rodiska Jozefa Viktorína

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Zavar (Trnava)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Návšteva rodiska Jozefa Viktorína. Kladenie vencov k pamätnej tabuli.

Očakávaný prínos projektu

Posilnenie národného povedomia Slovákov v Budapešti a v Maďarsku.

Podobné aktivity

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 250 € 0 € 325,00 € 65,00 € -

Žiadosť číslo 0538/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Veniec

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 1.12.2023 do 16.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com