Návšteva rodiska Jozefa Viktorína

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Zavar (Trnava)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Návšteva rodiska Jozefa Viktorína. Kladenie vencov k pamätnej tabuli.

Očakávaný prínos projektu

Posilnenie národného povedomia Slovákov v Budapešti a v Maďarsku.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 250 € 0 € 325,00 € 65,00 € -

Žiadosť číslo 0538/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - Veniec

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com