Oslava a kladenie vencov pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Blatnohrad - Zalavár

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.6.2023 do 30.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Od roku 2013 organizuje slovenská samospráva Budapešti púť do Blatnohradu, na ktorú pozýva príslušníkov slovenskej komunity z Budapešti a okolia, ale aj Slovákov zo Slovenska. Púť je spojená s kladením vencov pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Pamätnom parku v Blatnohrade, kultúrnym programom a omšou v slovenskom jazyku v miestnom kostole. Po oficálnom programe nasleduje spoločný obed pre účastníkov oslavy.

Očakávaný prínos projektu

Posilnenie národného povedomia v kruhoch Slovákov žijúcich v Budapešti, jej okolí, v Maďarsku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 500 € 1 000 € 16,67 € 0,25 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0187/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0187/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com