Deň budapeštianskych Slovákov

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2023 do 16.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

18. december je v Maďarsku Dňom národností. Pri tejto príležitosti organizuje Slovenská samospráva Budapešti pre budapeštianskych Slovákov slávnostné stretnutie, oslavujúce slovenskú národnosť. Toto stretnutie je spojené s verejným zasadnutím SSB a programom venovaným blížiacim sa Vianociam a s nimi spojenými tradíciami tunajších Slovákov.

Očakávaný prínos projektu

Upevnenie národného povedomia a identity slovenskej komunity.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 10 550 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 200 € 2 000 € 21,33 € 0,32 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0188/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0188/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com