Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

 

Organizátor

Slovenská samospráva Budapešti

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Budapešť

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Kompletné zostavenie časopisu: jazyková, odborná, estetická úprava, tlač, distribúcia, archivácia. Časopis je kronikou zachovávajúcou život a činnosť slovenskej komunity pôsobiacej v Budapešti. Informuje o činnosti slovenských samospráv, civilných a cirkevných organizácií funfujúcich v jednotlivých mestských častiach Budapešti.

Očakávaný prínos projektu

Zachovanie jazyka v kruhu Slovákov v Maďarsku, upevnenie slovenského povedomia a identity, ako aj informácií o činnosti Slovákov v Budapešti pre budúce generácie.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2024: 25 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 000 € 3 200 € 600,00 € 0,60 € 0,0320 €

Žiadosť číslo 0185/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0185/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com