Jazyčné jazyky

 

Organizátor

Art centrum Chlieb a hry

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nový Sad - Stará Pazova

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.3.2022 do 20.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zbierka básní

Očakávaný prínos projektu

-

Dodatočné informácie

Miroslav Benka uverejnoval svoje básne v detských a mládežníckych časopisoch. Takmer svoj celý život píše scenáre, adaptácie a úpravi, poviedky a básne. Konečne chceli by sme aby tieto dielá boli aj knižne uverejnené.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 1 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 800 € 0 € 60,00 € 0,60 € -

Žiadosť číslo 1090/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com