Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Získaná krajanská dotácia na jedného účastníka

Všetky žiadosti

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
1 245 370 € 219 822 5,67 € 1 260 779 € 310 031 4,07 € 2 379 384 € 389 587 6,11 € 1 122 530 € 286 194 3,92 €
Česká republika 147 080 € 154 671 0,95 € 189 250 € 241 344 0,78 € 149 950 € 287 805 0,52 € 86 440 € 214 915 0,40 €
Luxembursko 4 000 € 50 80,00 € 7 400 € 200 37,00 € 47 500 € 2 480 19,15 € 7 800 € 1 860 4,19 €
Austrália 13 700 € 5 250 2,61 € 20 410 € 5 453 3,74 € 44 880 € 8 267 5,43 € 36 300 € 5 646 6,43 €
Srbsko 217 264 € 17 986 12,08 € 291 307 € 15 739 18,51 € 538 063 € 37 153 14,48 € 278 820 € 31 910 8,74 €
Maďarsko 193 095 € 7 108 27,17 € 193 831 € 8 722 22,22 € 261 681 € 8 842 29,60 € 124 100 € 11 075 11,21 €
Chorvátsko 46 820 € 5 686 8,23 € 51 770 € 6 079 8,52 € 139 480 € 4 685 29,77 € 35 500 € 2 354 15,08 €
Rakúsko 3 900 € 638 6,11 € 9 900 € 296 33,45 € 23 850 € 627 38,04 € 14 900 € 985 15,13 €
Rumunsko 95 400 € 7 445 12,81 € 106 020 € 8 545 12,41 € 411 550 € 11 444 35,96 € 128 700 € 6 607 19,48 €
Ukrajina 8 200 € 1 020 8,04 € 13 500 € 690 19,57 € 39 700 € 1 535 25,86 € 16 500 € 831 19,86 €
Dánsko 1 000 € 50 20,00 € 1 000 € 125 8,00 € 1 900 € 100 19,00 € 2 000 € 100 20,00 €
Poľsko 193 226 € 2 043 94,58 € 58 706 € 2 192 26,78 € 214 350 € 3 092 69,32 € 24 000 € 1 134 21,16 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 60 25,00 €
Spojené kráľovstvo 35 600 € 530 67,17 € 42 400 € 1 514 28,01 € 114 530 € 9 704 11,80 € 103 970 € 3 888 26,74 €
Francúzsko 64 250 € 747 86,01 € 27 900 € 1 035 26,96 € 40 600 € 1 020 39,80 € 33 000 € 929 35,52 €
Čierna Hora 2 000 € 25 80,00 € 4 300 € 75 57,33 € 11 500 € 210 54,76 € 6 000 € 165 36,36 €
Holandsko 1 500 € 50 30,00 € 1 800 € 45 40,00 € 2 200 € 45 48,89 € 1 800 € 45 40,00 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 400 € 58 58,62 € 2 000 € 50 40,00 €
Švédsko 2 400 € 5 480,00 € 3 200 € 54 59,26 € 5 400 € 75 72,00 € 5 500 € 135 40,74 €
Cyprus 3 500 € 45 77,78 € 8 100 € 75 108,00 € 11 200 € 93 120,43 € 6 200 € 150 41,33 €
Belgicko 1 500 € 150 10,00 € 5 900 € 195 30,26 € 25 900 € 288 89,93 € 11 500 € 242 47,52 €
USA 40 485 € 13 170 3,07 € 42 400 € 14 516 2,92 € 66 900 € 8 501 7,87 € 24 700 € 500 49,40 €
Kanada 28 200 € 713 39,55 € 33 950 € 1 162 29,22 € 67 150 € 770 87,21 € 63 300 € 1 194 53,02 €
Nemecko 13 500 € 723 18,67 € 14 550 € 653 22,28 € 51 450 € 994 51,76 € 33 700 € 570 59,12 €
Švajčiarsko 5 500 € 646 8,51 € 5 800 € 162 35,80 € 26 700 € 475 56,21 € 17 100 € 270 63,33 €
Írsko 28 000 € 400 70,00 € 31 450 € 217 144,93 € 51 300 € 1 140 45,00 € 33 900 € 435 77,93 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 83 585 € 62 1 348,15 € 15 000 € 72 208,33 € 17 800 € 117 152,14 €
Island 2 500 € 10 250,00 € 2 700 € 10 270,00 € 7 000 € 20 350,00 € 5 500 € 27 203,70 €
Izrael 1 000 € 3 333,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Slovinsko 800 € 1 800,00 € 1 000 € 1 1 000,00 € 1 500 € 13 115,38 € 0 € 0 0,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 900 € 30 30,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 4 000 € 105 38,10 € 1 000 € 3 333,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 1 300 € 500 2,60 € 1 600 € 500 3,20 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 2 700 € 38 71,05 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 55 54,55 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 2 000 € 14 142,86 € 4 400 € 337 13,06 € 1 750 € 24 72,92 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Kultúra

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
784 088 € 101 192 7,75 € 649 807 € 100 910 6,44 € 1 411 973 € 129 717 10,89 € 461 960 € 67 306 6,86 €
Česká republika 122 580 € 57 084 2,15 € 140 750 € 57 671 2,44 € 105 050 € 59 035 1,78 € 47 290 € 28 472 1,66 €
Austrália 5 700 € 5 060 1,13 € 7 150 € 5 236 1,37 € 23 080 € 8 040 2,87 € 12 300 € 5 341 2,30 €
Maďarsko 52 164 € 5 616 9,29 € 43 200 € 6 086 7,10 € 72 450 € 5 995 12,09 € 35 800 € 7 656 4,68 €
Srbsko 133 454 € 14 003 9,53 € 128 807 € 9 890 13,02 € 295 993 € 24 370 12,15 € 125 100 € 14 797 8,45 €
Rakúsko 2 400 € 450 5,33 € 8 100 € 230 35,22 € 18 850 € 476 39,60 € 8 400 € 710 11,83 €
Ukrajina 4 500 € 1 002 4,49 € 11 700 € 685 17,08 € 26 700 € 1 430 18,67 € 10 500 € 771 13,62 €
Spojené kráľovstvo 7 800 € 143 54,55 € 12 400 € 870 14,25 € 40 770 € 8 950 4,56 € 34 970 € 2 302 15,19 €
Kanada 6 700 € 618 10,84 € 15 150 € 1 010 15,00 € 11 500 € 610 18,85 € 12 900 € 793 16,27 €
Chorvátsko 35 520 € 5 005 7,10 € 41 620 € 5 272 7,89 € 125 880 € 3 986 31,58 € 29 700 € 1 733 17,14 €
Poľsko 175 170 € 1 780 98,41 € 32 750 € 1 795 18,25 € 187 650 € 2 445 76,75 € 14 000 € 775 18,06 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 900 € 50 18,00 € 2 600 € 70 37,14 € 2 000 € 100 20,00 €
Dánsko 1 000 € 50 20,00 € 1 000 € 125 8,00 € 1 900 € 100 19,00 € 2 000 € 100 20,00 €
Francúzsko 57 050 € 642 88,86 € 18 150 € 869 20,89 € 20 100 € 808 24,88 € 12 500 € 625 20,00 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 60 25,00 €
Rumunsko 45 100 € 3 217 14,02 € 56 070 € 4 916 11,41 € 308 800 € 5 902 52,32 € 49 600 € 1 870 26,52 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 6 500 € 620 10,48 € 1 800 € 60 30,00 €
Nemecko 10 000 € 673 14,86 € 12 000 € 598 20,07 € 27 450 € 863 31,81 € 13 200 € 355 37,18 €
USA 27 500 € 4 747 5,79 € 32 100 € 4 313 7,44 € 39 400 € 4 291 9,18 € 5 200 € 132 39,39 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 400 € 58 58,62 € 2 000 € 50 40,00 €
Belgicko 1 500 € 150 10,00 € 5 900 € 195 30,26 € 25 900 € 288 89,93 € 11 500 € 242 47,52 €
Švajčiarsko 3 000 € 75 40,00 € 3 100 € 85 36,47 € 15 200 € 390 38,97 € 10 900 € 183 59,56 €
Írsko 7 500 € 270 27,78 € 11 600 € 154 75,32 € 28 800 € 795 36,23 € 12 000 € 150 80,00 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 2 900 € 35 82,86 € 8 000 € 90 88,89 € 2 500 € 15 166,67 €
Island 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 10 300,00 € 2 500 € 10 250,00 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 59 310 € 0 0,00 € 7 000 € 0 0,00 € 1 800 € 4 450,00 €
Nový Zéland 1 500 € 75 20,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 1 300 € 500 2,60 € 1 600 € 500 3,20 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 1 700 € 32 53,13 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 55 54,55 € 0 € 0 0,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 0 € 0 0,00 € 2 800 € 325 8,62 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Cyprus 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 40 75,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Vzdelávanie

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
250 951 € 10 178 24,66 € 377 841 € 12 591 30,01 € 666 030 € 23 138 28,79 € 466 320 € 23 851 19,55 €
Srbsko 63 360 € 3 642 17,40 € 128 200 € 5 280 24,28 € 192 470 € 12 024 16,01 € 101 020 € 12 739 7,93 €
Poľsko 10 856 € 134 81,01 € 19 456 € 232 83,86 € 12 200 € 497 24,55 € 2 000 € 230 8,70 €
Čierna Hora 2 000 € 25 80,00 € 1 400 € 40 35,00 € 3 500 € 120 29,17 € 2 000 € 130 15,38 €
Maďarsko 23 850 € 1 329 17,95 € 32 450 € 2 390 13,58 € 63 650 € 2 711 23,48 € 55 000 € 3 164 17,38 €
Rumunsko 32 800 € 2 464 13,31 € 35 450 € 1 946 18,22 € 76 300 € 3 674 20,77 € 55 800 € 3 015 18,51 €
Česká republika 13 500 € 767 17,60 € 19 300 € 697 27,69 € 21 800 € 823 26,49 € 20 500 € 849 24,15 €
Rakúsko 1 500 € 188 7,98 € 1 350 € 56 24,11 € 5 000 € 151 33,11 € 6 000 € 175 34,29 €
Holandsko 1 500 € 50 30,00 € 1 800 € 45 40,00 € 2 200 € 45 48,89 € 1 800 € 45 40,00 €
Cyprus 3 500 € 45 77,78 € 8 100 € 75 108,00 € 8 200 € 53 154,72 € 6 200 € 150 41,33 €
Spojené kráľovstvo 27 800 € 387 71,83 € 30 000 € 644 46,58 € 72 260 € 753 95,96 € 69 000 € 1 586 43,51 €
USA 8 485 € 417 20,35 € 5 800 € 196 29,59 € 23 500 € 210 111,90 € 16 500 € 350 47,14 €
Francúzsko 4 000 € 79 50,63 € 5 850 € 133 43,98 € 13 000 € 194 67,01 € 12 000 € 254 47,24 €
Švédsko 400 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 30 50,00 €
Švajčiarsko 2 000 € 71 28,17 € 2 700 € 77 35,06 € 11 500 € 85 135,29 € 6 200 € 87 71,26 €
Írsko 20 500 € 130 157,69 € 19 850 € 63 315,08 € 22 500 € 345 65,22 € 21 900 € 285 76,84 €
Austrália 7 000 € 180 38,89 € 12 160 € 207 58,74 € 19 800 € 217 91,24 € 21 100 € 253 83,40 €
Nemecko 3 500 € 50 70,00 € 1 800 € 50 36,00 € 20 700 € 126 164,29 € 20 500 € 215 95,35 €
Ukrajina 1 200 € 17 70,59 € 0 € 0 0,00 € 10 000 € 96 104,17 € 4 500 € 45 100,00 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 24 275 € 62 391,53 € 8 000 € 72 111,11 € 10 000 € 79 126,58 €
Island 2 500 € 10 250,00 € 2 700 € 10 270,00 € 4 000 € 10 400,00 € 3 000 € 17 176,47 €
Kanada 9 500 € 70 135,71 € 13 000 € 143 90,91 € 31 800 € 143 222,38 € 29 800 € 153 194,77 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 3 300 € 50 66,00 € 34 000 € 660 51,52 € 0 € 0 0,00 €
Slovinsko 800 € 1 800,00 € 1 000 € 1 1 000,00 € 1 500 € 13 115,38 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 1 000 € 6 166,67 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 2 500 € 30 83,33 € 1 000 € 3 333,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Chorvátsko 5 900 € 74 79,73 € 5 300 € 179 29,61 € 6 400 € 92 69,57 € 0 € 0 0,00 €
Dánsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 1 000 € 12 83,33 € 1 600 € 12 133,33 € 1 750 € 24 72,92 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Informácie

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
76 300 € 100 237 0,76 € 83 950 € 185 863 0,45 € 152 650 € 228 498 0,67 € 131 850 € 191 228 0,69 €
Česká republika 4 000 € 96 800 0,04 € 6 500 € 182 650 0,04 € 15 100 € 224 147 0,07 € 13 150 € 185 524 0,07 €
Luxembursko 4 000 € 50 80,00 € 4 100 € 150 27,33 € 7 000 € 1 200 5,83 € 6 000 € 1 800 3,33 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 500 € 100 5,00 €
Chorvátsko 4 000 € 600 6,67 € 3 100 € 620 5,00 € 5 000 € 600 8,33 € 3 800 € 606 6,27 €
Rumunsko 17 500 € 1 764 9,92 € 14 500 € 1 683 8,62 € 26 450 € 1 868 14,16 € 18 800 € 1 702 11,05 €
Srbsko 15 400 € 266 57,89 € 21 800 € 316 68,99 € 34 800 € 403 86,35 € 33 300 € 985 33,81 €
Austrália 1 000 € 10 100,00 € 1 100 € 10 110,00 € 2 000 € 10 200,00 € 2 900 € 52 55,77 €
Poľsko 5 200 € 125 41,60 € 6 500 € 165 39,39 € 14 500 € 150 96,67 € 8 000 € 129 62,02 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 20 75,00 €
Ukrajina 2 500 € 1 2 500,00 € 1 800 € 5 360,00 € 3 000 € 9 333,33 € 1 500 € 15 100,00 €
Maďarsko 9 000 € 86 104,65 € 11 800 € 198 59,60 € 15 000 € 78 192,31 € 24 300 € 206 117,96 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 14 142,86 €
Kanada 7 000 € 9 777,78 € 5 800 € 9 644,44 € 17 500 € 9 1 944,44 € 7 600 € 40 190,00 €
Francúzsko 2 200 € 16 137,50 € 3 000 € 18 166,67 € 7 500 € 18 416,67 € 6 500 € 30 216,67 €
Švédsko 2 000 € 5 400,00 € 2 300 € 4 575,00 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 5 400,00 €
Spojené kráľovstvo 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 1 1 500,00 € 0 € 0 0,00 €
USA 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 900 € 30 30,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 1 000 € 2 500,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Švajčiarsko 500 € 500 1,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Izrael 1 000 € 3 333,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nemecko 0 € 0 0,00 € 750 € 5 150,00 € 3 300 € 5 660,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Médiá

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
34 450 € 8 215 4,19 € 49 600 € 10 667 4,65 € 49 150 € 8 234 5,97 € 62 400 € 3 809 16,38 €
Srbsko 5 050 € 75 67,33 € 12 500 € 253 49,41 € 14 800 € 356 41,57 € 19 400 € 3 389 5,72 €
Kanada 5 000 € 16 312,50 € 0 € 0 0,00 € 6 350 € 8 793,75 € 13 000 € 208 62,50 €
Česká republika 7 000 € 20 350,00 € 22 700 € 326 69,63 € 8 000 € 3 800 2,11 € 5 500 € 70 78,57 €
Francúzsko 1 000 € 10 100,00 € 900 € 15 60,00 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 20 100,00 €
Chorvátsko 1 400 € 7 200,00 € 1 750 € 8 218,75 € 2 200 € 7 314,29 € 2 000 € 15 133,33 €
USA 4 500 € 8 006 0,56 € 4 500 € 10 007 0,45 € 4 000 € 4 000 1,00 € 3 000 € 18 166,67 €
Maďarsko 8 500 € 77 110,39 € 6 800 € 48 141,67 € 11 000 € 58 189,66 € 9 000 € 49 183,67 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 4 000 € 20 200,00 €
Rumunsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 4 500 € 20 225,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 800 € 5 560,00 € 0 € 0 0,00 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 450 € 10 45,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Poľsko 2 000 € 4 500,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Maďarsko Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 4 700 € 3 500 € 1 3 500,00 € 5 000 0,70 €
Maďarsko Rudo Franyó Senváclavská kalvária 5 800 € 2 500 € 1 2 500,00 € 1 200 2,08 €
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Rekonštrukcia - oprava fasady stien na kostole.2 fáza 12 000 € 6 000 € 4 1 500,00 € 300 20,00 €
Kanada Anna Ladouceur (Maderova) Slovak Spectrum - produkcia a vysielanie slovenskeho televizneho programu v Slov. jazyku 11 650 € 5 000 € 4 1 250,00 € 5 000 1,00 €
Srbsko Katarína Pucovská www.kulpin.net 2 300 € 2 300 € 2 1 150,00 € 10 000 0,23 €
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup plastových okien do učební slovenčiny 1, slovenčiny 2, srbčiny ako nematerinského pre Slovákov, hudobnej kultúry, celodenného pobytu a výtvarnej kultúry 13 000 € 10 000 € 12 833,33 € 430 23,26 €
Rakúsko Jarmila Roser Dvojjazyčná vzdelávacia literatúra pre deti (slovensko-nemecká) 5 550 € 3 000 € 4 750,00 € 1 800 1,67 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Intenzívny jazykový kurz 4 200 € 3 000 € 4 750,00 € 20 150,00 €
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Interaktívne tabule pre dve učebne slovenčiny s prvkami národnej kultúry 2 000 € 1 500 € 2 750,00 € 430 3,49 €
Chorvátsko Vlatko Miksad Príbehy za oponou 2 4 400 € 2 000 € 3 666,67 € 1 000 2,00 €
Srbsko Igor Havran Obrazky zo Slovenska 9 000 € 2 500 € 4 625,00 € 1 000 2,50 €
Slovenská republika Milan Pšenko Zrkadlo 3 200 € 1 200 € 2 600,00 € 1 000 1,20 €
Srbsko Katarína Pucovská kulpin.net na podujatiach 600 € 600 € 1 600,00 € 1 000 0,60 €
Francúzsko Andrea Hanouti Časopis ŽIVOT – LA VIE 4 720 € 3 000 € 5 600,00 € 2 000 1,50 €
Kanada Kanadská slovenská liga Vydávanie periodickej publikácie Kanadský Slovák 10 200 € 3 500 € 6 583,33 € 2 000 1,75 €
Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County Zdokumentovanie dejín prisťahovalectva Slovákov v regióne Windsor-Essex, Ontario, Kanada – krátky video film. 2 920 € 2 000 € 4 500,00 € 5 000 0,40 €
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum PRENAJOM PRIESTOROV NA VYSTAVY A USKLADNENIE 12 000 € 5 000 € 10 500,00 € 5 000 1,00 €
Srbsko Slovenský kultúrny klub Samostatná výstava malieb, grafík a sôch 900 € 500 € 1 500,00 € 300 1,67 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Nechajte deti prichádzať ku mne - opätové vydanie knihy 2 500 € 1 000 € 2 500,00 € 300 3,33 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Kristus žije v dejinách cirkvi – opätové vydanie knihy 3 400 € 1 000 € 2 500,00 € 300 3,33 €

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 € 800 € 91 300 0,01 € 120 000 0,01 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 € 4 000 € 91 300 0,04 € 150 000 0,03 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR 12 500 € 4 000 € 22 000 0,18 € 30 000 0,13 €
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Slovenské povery a mýty dolnozemských Slovákov 3 500 € 1 200 € 5 000 0,24 € 35 000 0,03 €
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Technické zariadenia na digitalizáciu v Okresnej knižnici v Kovačici 3 500 € 1 000 € 2 665 0,38 € 25 000 0,04 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 2 500 € 1 000 € 2 400 0,42 € 5 000 0,20 €
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici Učebnice a pracovné listy pre vyučbu náboženstva v slovenskom jazyku 3 853 € 1 000 € 2 000 0,50 € 50 000 0,02 €
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica 3 000 € 1 500 € 2 665 0,56 € 25 000 0,06 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Hložany Kúpa slovenských detských kníh pre matičnú knižnicu v Hložanoch 400 € 400 € 700 0,57 € 700 0,57 €
Austrália Czech and Slovak Film Festival of Australasia Inc. 9. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne a Canberra) 5 450 € 2 500 € 4 000 0,63 € 25 000 0,10 €
Česká republika BONA FIDE z.s. Festival tvorby pre deti 3 200 € 1 000 € 1 500 0,67 € 2 500 0,40 €
Srbsko Miestne spoločenstvo Selenča Zachovanie vysielania slovenskej reči na vlnách rádia Báčka. 8 486 € 2 000 € 3 000 0,67 € 4 000 0,50 €
Česká republika BONA FIDE z.s. ROZPRÁVKY 2 900 € 1 500 € 2 000 0,75 € 2 500 0,60 €
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Slovenské knihy pre slovenské deti 4 030 € 1 000 € 1 040 0,96 € 1 040 0,96 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou 2 000 € 1 000 € 1 000 1,00 € 3 000 0,33 €
Srbsko Miestny odbor Matice Slovenskej v Srbsku Vojlovica - Pančevo Tvorivá dielňa pre deti počas Dožinkových osláv 780 € 500 € 500 1,00 € 1 300 0,38 €
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Technické vybavenie kancelárie Matice slovenskej v Srbsku 1 000 € 600 € 500 1,20 € 5 000 0,12 €
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Tranoscius a jeho stará ale živá liturgia 2 400 € 1 800 € 1 500 1,20 € 35 000 0,05 €
Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC Doprava učebného materiálu pre Vzdelávacie centrá vo Veľkej Británii 500 € 500 € 400 1,25 € 400 1,25 €
Srbsko Knižnica Štefana Homolu SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE 1 005 € 800 € 632 1,27 € 1 260 0,63 €