Získaná krajanská dotácia na jedného účastníka

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené

Roky: | | |

Všetky žiadosti

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 147 080 154 671 0,95 189 250 241 344 0,78 149 950 287 805 0,52 86 440 214 915 0,40
Luxembursko 4 000 50 80,00 7 400 200 37,00 47 500 2 480 19,15 7 800 1 860 4,19
Austrália 13 700 5 250 2,61 20 410 5 453 3,74 44 880 8 267 5,43 36 300 5 646 6,43
Srbsko 217 264 17 986 12,08 291 307 15 739 18,51 538 063 37 153 14,48 278 820 31 910 8,74
Maďarsko 193 095 7 108 27,17 193 831 8 722 22,22 261 681 8 842 29,60 124 100 11 075 11,21
Rakúsko 3 900 638 6,11 9 900 296 33,45 23 850 627 38,04 14 900 985 15,13
Ukrajina 8 200 1 020 8,04 13 500 690 19,57 39 700 1 535 25,86 16 500 831 19,86
Dánsko 1 000 50 20,00 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 60 25,00
Spojené kráľovstvo 35 600 530 67,17 42 400 1 514 28,01 114 530 9 704 11,80 103 970 3 888 26,74
Rumunsko 95 400 7 445 12,81 106 020 8 545 12,41 411 550 11 444 35,96 198 700 6 927 28,68
Francúzsko 64 250 747 86,01 27 900 1 035 26,96 40 600 1 020 39,80 33 000 929 35,52
Čierna Hora 2 000 25 80,00 4 300 75 57,33 11 500 210 54,76 6 000 165 36,36
Holandsko 1 500 50 30,00 1 800 45 40,00 2 200 45 48,89 1 800 45 40,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 58 58,62 2 000 50 40,00
Švédsko 2 400 5 480,00 3 200 54 59,26 5 400 75 72,00 5 500 135 40,74
Cyprus 3 500 45 77,78 8 100 75 108,00 11 200 93 120,43 6 200 150 41,33
Chorvátsko 46 820 5 686 8,23 51 770 6 079 8,52 139 480 4 685 29,77 110 500 2 374 46,55
Belgicko 1 500 150 10,00 5 900 195 30,26 25 900 288 89,93 11 500 242 47,52
USA 40 485 13 170 3,07 42 400 14 516 2,92 66 900 8 501 7,87 24 700 500 49,40
Nemecko 13 500 723 18,67 14 550 653 22,28 51 450 994 51,76 33 700 570 59,12
Švajčiarsko 5 500 646 8,51 5 800 162 35,80 26 700 475 56,21 17 100 270 63,33
Írsko 28 000 400 70,00 31 450 217 144,93 51 300 1 140 45,00 33 900 435 77,93
Poľsko 193 226 2 043 94,58 58 706 2 192 26,78 214 350 3 092 69,32 99 000 1 154 85,79
Slovenská republika 80 950 0 0,00 83 585 62 1 348,15 15 000 72 208,33 17 800 117 152,14
Kanada 28 200 713 39,55 33 950 1 162 29,22 67 150 770 87,21 243 300 1 203 202,24
Island 2 500 10 250,00 2 700 10 270,00 7 000 20 350,00 5 500 27 203,70
Izrael 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Slovinsko 800 1 800,00 1 000 1 1 000,00 1 500 13 115,38 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 30 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 4 000 105 38,10 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 1 300 500 2,60 1 600 500 3,20 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 2 700 38 71,05 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 2 000 14 142,86 4 400 337 13,06 1 750 24 72,92 0 0 0,00
  1 245 370 219 822 5,67 1 260 779 310 031 4,07 2 379 384 389 587 6,11 1 522 530 286 563 5,31

Oblasť Kultúra

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 122 580 57 084 2,15 140 750 57 671 2,44 105 050 59 035 1,78 46 290 28 462 1,63
Austrália 5 700 5 060 1,13 7 150 5 236 1,37 23 080 8 040 2,87 12 300 5 341 2,30
Maďarsko 52 164 5 616 9,29 43 200 6 086 7,10 72 450 5 995 12,09 35 800 7 656 4,68
Srbsko 133 454 14 003 9,53 128 807 9 890 13,02 295 993 24 370 12,15 125 100 14 797 8,45
Rakúsko 2 400 450 5,33 8 100 230 35,22 18 850 476 39,60 8 400 710 11,83
Ukrajina 4 500 1 002 4,49 11 700 685 17,08 26 700 1 430 18,67 10 500 771 13,62
Spojené kráľovstvo 7 800 143 54,55 12 400 870 14,25 40 770 8 950 4,56 34 970 2 302 15,19
Kanada 6 700 618 10,84 15 150 1 010 15,00 11 500 610 18,85 12 900 793 16,27
Francúzsko 57 050 642 88,86 18 150 869 20,89 20 100 808 24,88 12 500 625 20,00
Dánsko 1 000 50 20,00 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00
Švédsko 0 0 0,00 900 50 18,00 2 600 70 37,14 2 000 100 20,00
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 60 25,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 6 500 620 10,48 1 800 60 30,00
Nemecko 10 000 673 14,86 12 000 598 20,07 27 450 863 31,81 13 200 355 37,18
USA 27 500 4 747 5,79 32 100 4 313 7,44 39 400 4 291 9,18 5 200 132 39,39
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 58 58,62 2 000 50 40,00
Belgicko 1 500 150 10,00 5 900 195 30,26 25 900 288 89,93 11 500 242 47,52
Rumunsko 45 100 3 217 14,02 56 070 4 916 11,41 308 800 5 902 52,32 119 600 2 190 54,61
Švajčiarsko 3 000 75 40,00 3 100 85 36,47 15 200 390 38,97 10 900 183 59,56
Chorvátsko 35 520 5 005 7,10 41 620 5 272 7,89 125 880 3 986 31,58 104 700 1 753 59,73
Írsko 7 500 270 27,78 11 600 154 75,32 28 800 795 36,23 12 000 150 80,00
Poľsko 175 170 1 780 98,41 32 750 1 795 18,25 187 650 2 445 76,75 89 000 795 111,95
Čierna Hora 0 0 0,00 2 900 35 82,86 8 000 90 88,89 2 500 15 166,67
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 10 300,00 2 500 10 250,00
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 7 000 0 0,00 1 800 4 450,00
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 40 75,00 0 0 0,00
Libanon 1 300 500 2,60 1 600 500 3,20 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 1 500 75 20,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 2 800 325 8,62 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 1 700 32 53,13 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  784 088 101 192 7,75 649 807 100 910 6,44 1 411 973 129 717 10,89 680 960 67 656 10,07

Oblasť Vzdelávanie

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Srbsko 63 360 3 642 17,40 128 200 5 280 24,28 192 470 12 024 16,01 101 020 12 739 7,93
Poľsko 10 856 134 81,01 19 456 232 83,86 12 200 497 24,55 2 000 230 8,70
Čierna Hora 2 000 25 80,00 1 400 40 35,00 3 500 120 29,17 2 000 130 15,38
Maďarsko 23 850 1 329 17,95 32 450 2 390 13,58 63 650 2 711 23,48 55 000 3 164 17,38
Rumunsko 32 800 2 464 13,31 35 450 1 946 18,22 76 300 3 674 20,77 55 800 3 015 18,51
Česká republika 13 500 767 17,60 19 300 697 27,69 21 800 823 26,49 21 500 859 25,03
Rakúsko 1 500 188 7,98 1 350 56 24,11 5 000 151 33,11 6 000 175 34,29
Holandsko 1 500 50 30,00 1 800 45 40,00 2 200 45 48,89 1 800 45 40,00
Cyprus 3 500 45 77,78 8 100 75 108,00 8 200 53 154,72 6 200 150 41,33
Spojené kráľovstvo 27 800 387 71,83 30 000 644 46,58 72 260 753 95,96 69 000 1 586 43,51
USA 8 485 417 20,35 5 800 196 29,59 23 500 210 111,90 16 500 350 47,14
Francúzsko 4 000 79 50,63 5 850 133 43,98 13 000 194 67,01 12 000 254 47,24
Švédsko 400 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 30 50,00
Švajčiarsko 2 000 71 28,17 2 700 77 35,06 11 500 85 135,29 6 200 87 71,26
Írsko 20 500 130 157,69 19 850 63 315,08 22 500 345 65,22 21 900 285 76,84
Austrália 7 000 180 38,89 12 160 207 58,74 19 800 217 91,24 21 100 253 83,40
Nemecko 3 500 50 70,00 1 800 50 36,00 20 700 126 164,29 20 500 215 95,35
Ukrajina 1 200 17 70,59 0 0 0,00 10 000 96 104,17 4 500 45 100,00
Slovenská republika 0 0 0,00 24 275 62 391,53 8 000 72 111,11 10 000 79 126,58
Island 2 500 10 250,00 2 700 10 270,00 4 000 10 400,00 3 000 17 176,47
Kanada 9 500 70 135,71 13 000 143 90,91 31 800 143 222,38 209 800 162 1 295,06
Luxembursko 0 0 0,00 3 300 50 66,00 34 000 660 51,52 0 0 0,00
Slovinsko 800 1 800,00 1 000 1 1 000,00 1 500 13 115,38 0 0 0,00
Argentína 1 000 6 166,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 2 500 30 83,33 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00
Chorvátsko 5 900 74 79,73 5 300 179 29,61 6 400 92 69,57 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 1 000 12 83,33 1 600 12 133,33 1 750 24 72,92 0 0 0,00
  250 951 10 178 24,66 377 841 12 591 30,01 666 030 23 138 28,79 647 320 23 870 27,12

Oblasť Informácie

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 4 000 96 800 0,04 6 500 182 650 0,04 15 100 224 147 0,07 13 150 185 524 0,07
Luxembursko 4 000 50 80,00 4 100 150 27,33 7 000 1 200 5,83 6 000 1 800 3,33
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 100 5,00
Chorvátsko 4 000 600 6,67 3 100 620 5,00 5 000 600 8,33 3 800 606 6,27
Rumunsko 17 500 1 764 9,92 14 500 1 683 8,62 26 450 1 868 14,16 18 800 1 702 11,05
Srbsko 15 400 266 57,89 21 800 316 68,99 34 800 403 86,35 33 300 985 33,81
Austrália 1 000 10 100,00 1 100 10 110,00 2 000 10 200,00 2 900 52 55,77
Poľsko 5 200 125 41,60 6 500 165 39,39 14 500 150 96,67 8 000 129 62,02
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 20 75,00
Ukrajina 2 500 1 2 500,00 1 800 5 360,00 3 000 9 333,33 1 500 15 100,00
Maďarsko 9 000 86 104,65 11 800 198 59,60 15 000 78 192,31 24 300 206 117,96
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 14 142,86
Kanada 7 000 9 777,78 5 800 9 644,44 17 500 9 1 944,44 7 600 40 190,00
Francúzsko 2 200 16 137,50 3 000 18 166,67 7 500 18 416,67 6 500 30 216,67
Švédsko 2 000 5 400,00 2 300 4 575,00 0 0 0,00 2 000 5 400,00
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 1 1 500,00 0 0 0,00
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 30 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 1 000 2 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 500 500 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nemecko 0 0 0,00 750 5 150,00 3 300 5 660,00 0 0 0,00
  76 300 100 237 0,76 83 950 185 863 0,45 152 650 228 498 0,67 131 850 191 228 0,69

Oblasť Médiá

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Srbsko 5 050 75 67,33 12 500 253 49,41 14 800 356 41,57 19 400 3 389 5,72
Kanada 5 000 16 312,50 0 0 0,00 6 350 8 793,75 13 000 208 62,50
Česká republika 7 000 20 350,00 22 700 326 69,63 8 000 3 800 2,11 5 500 70 78,57
Francúzsko 1 000 10 100,00 900 15 60,00 0 0 0,00 2 000 20 100,00
Chorvátsko 1 400 7 200,00 1 750 8 218,75 2 200 7 314,29 2 000 15 133,33
USA 4 500 8 006 0,56 4 500 10 007 0,45 4 000 4 000 1,00 3 000 18 166,67
Maďarsko 8 500 77 110,39 6 800 48 141,67 11 000 58 189,66 9 000 49 183,67
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 000 20 200,00
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 500 20 225,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 5 560,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 450 10 45,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Poľsko 2 000 4 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  34 450 8 215 4,19 49 600 10 667 4,65 49 150 8 234 5,97 62 400 3 809 16,38

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County Prístavba-Izba Slovenskeho Dedicstva-Slovak Heritage Room 230 000 180 000 9 20 000,00 5 000 36,00
Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice) 143 800 75 000 20 3 750,00 2 500 30,00
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke III. etapa 250 000 75 000 20 3 750,00 3 000 25,00
Maďarsko Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 4 700 3 500 1 3 500,00 5 000 0,70
Maďarsko Rudo Franyó Senváclavská kalvária 5 800 2 500 1 2 500,00 1 200 2,08
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Rekonštrukcia - oprava fasady stien na kostole.2 fáza 12 000 6 000 4 1 500,00 300 20,00
Kanada Anna Ladouceur (Maderova) Slovak Spectrum - produkcia a vysielanie slovenskeho televizneho programu v Slov. jazyku 11 650 5 000 4 1 250,00 5 000 1,00
Srbsko Katarína Pucovská www.kulpin.net 2 300 2 300 2 1 150,00 10 000 0,23
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup plastových okien do učební slovenčiny 1, slovenčiny 2, srbčiny ako nematerinského pre Slovákov, hudobnej kultúry, celodenného pobytu a výtvarnej kultúry 13 000 10 000 12 833,33 430 23,26
Rakúsko Jarmila Roser Dvojjazyčná vzdelávacia literatúra pre deti (slovensko-nemecká) 5 550 3 000 4 750,00 1 800 1,67
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Intenzívny jazykový kurz 4 200 3 000 4 750,00 20 150,00
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Interaktívne tabule pre dve učebne slovenčiny s prvkami národnej kultúry 2 000 1 500 2 750,00 430 3,49
Chorvátsko Vlatko Miksad Príbehy za oponou 2 4 400 2 000 3 666,67 1 000 2,00
Srbsko Igor Havran Obrazky zo Slovenska 9 000 2 500 4 625,00 1 000 2,50
Slovenská republika Milan Pšenko Zrkadlo 3 200 1 200 2 600,00 1 000 1,20
Srbsko Katarína Pucovská kulpin.net na podujatiach 600 600 1 600,00 1 000 0,60
Francúzsko Andrea Hanouti Časopis ŽIVOT – LA VIE 4 720 3 000 5 600,00 2 000 1,50
Kanada Kanadská slovenská liga Vydávanie periodickej publikácie Kanadský Slovák 10 200 3 500 6 583,33 2 000 1,75
Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County Zdokumentovanie dejín prisťahovalectva Slovákov v regióne Windsor-Essex, Ontario, Kanada – krátky video film. 2 920 2 000 4 500,00 5 000 0,40
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum PRENAJOM PRIESTOROV NA VYSTAVY A USKLADNENIE 12 000 5 000 10 500,00 5 000 1,00

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 800 91 300 0,01 120 000 0,01
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 4 000 91 300 0,04 150 000 0,03
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR 12 500 4 000 22 000 0,18 30 000 0,13
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Slovenské povery a mýty dolnozemských Slovákov 3 500 1 200 5 000 0,24 35 000 0,03
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Technické zariadenia na digitalizáciu v Okresnej knižnici v Kovačici 3 500 1 000 2 665 0,38 25 000 0,04
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 2 500 1 000 2 400 0,42 5 000 0,20
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici Učebnice a pracovné listy pre vyučbu náboženstva v slovenskom jazyku 3 853 1 000 2 000 0,50 50 000 0,02
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica 3 000 1 500 2 665 0,56 25 000 0,06
Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Hložany Kúpa slovenských detských kníh pre matičnú knižnicu v Hložanoch 400 400 700 0,57 700 0,57
Austrália Czech and Slovak Film Festival of Australasia Inc. 9. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne a Canberra) 5 450 2 500 4 000 0,63 25 000 0,10
Česká republika BONA FIDE z.s. Festival české a slovenské tvorby pro děti PRAHA 2021 3 200 1 000 1 500 0,67 2 500 0,40
Srbsko Miestne spoločenstvo Selenča Zachovanie vysielania slovenskej reči na vlnách rádia Báčka. 8 486 2 000 3 000 0,67 4 000 0,50
Česká republika BONA FIDE z.s. ROZPRÁVKY 2 900 1 500 2 000 0,75 2 500 0,60
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Slovenské knihy pre slovenské deti 4 030 1 000 1 040 0,96 1 040 0,96
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou 2 000 1 000 1 000 1,00 3 000 0,33
Srbsko Miestny odbor Matice Slovenskej v Srbsku Vojlovica - Pančevo Tvorivá dielňa pre deti počas Dožinkových osláv 780 500 500 1,00 1 300 0,38
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Technické vybavenie kancelárie Matice slovenskej v Srbsku 1 000 600 500 1,20 5 000 0,12
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Tranoscius a jeho stará ale živá liturgia 2 400 1 800 1 500 1,20 35 000 0,05
Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC Doprava učebného materiálu pre Vzdelávacie centrá vo Veľkej Británii 500 500 400 1,25 400 1,25
Srbsko Knižnica Štefana Homolu SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE 1 005 800 632 1,27 1 260 0,63
Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.