Získaná krajanská dotácia na jedného účastníka

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené

Roky: | | | |

Všetky žiadosti

Krajina201820192020202120222023
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Srbsko 217 264 17 986 12,08 291 307 15 739 18,51 538 063 37 153 14,48 753 530 31 910 23,61 560 150 88 483 6,33 43 500 11 285 3,85
Rumunsko 95 400 7 445 12,81 106 020 8 545 12,41 411 550 11 444 35,96 227 100 6 927 32,78 425 400 10 612 40,09 5 000 1 270 3,94
Maďarsko 193 095 7 108 27,17 193 831 8 722 22,22 261 681 8 842 29,60 2 264 681 11 075 204,49 246 831 18 201 13,56 3 000 580 5,17
Austrália 13 700 5 250 2,61 20 410 5 453 3,74 44 880 8 267 5,43 44 800 5 646 7,93 32 100 6 298 5,10 42 800 6 890 6,21
Luxembursko 4 000 50 80,00 7 400 200 37,00 47 500 2 480 19,15 10 161 1 860 5,46 10 200 2 000 5,10 7 900 1 225 6,45
USA 40 485 13 170 3,07 42 400 14 516 2,92 66 900 8 501 7,87 45 500 500 91,00 41 086 6 022 6,82 40 300 4 902 8,22
Chorvátsko 46 820 5 686 8,23 51 770 6 079 8,52 139 480 4 685 29,77 572 670 2 374 241,23 108 010 6 232 17,33 4 800 520 9,23
Rakúsko 3 900 638 6,11 9 900 296 33,45 23 850 627 38,04 14 900 985 15,13 14 550 1 239 11,74 14 400 1 444 9,97
Česká republika 147 080 154 671 0,95 189 250 241 344 0,78 149 950 287 805 0,52 138 190 214 940 0,64 101 820 234 490 0,43 16 500 1 550 10,65
Poľsko 193 226 2 043 94,58 58 706 2 192 26,78 214 350 3 092 69,32 120 600 1 154 104,51 32 400 2 535 12,78 49 970 2 960 16,88
Argentína 2 700 38 71,05 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00 1 900 350 5,43 21 800 1 074 20,30
Švajčiarsko 5 500 646 8,51 5 800 162 35,80 26 700 475 56,21 17 100 270 63,33 13 600 577 23,57 1 100 50 22,00
Nemecko 13 500 723 18,67 14 550 653 22,28 51 450 994 51,76 37 200 570 65,26 43 200 1 694 25,50 34 100 1 325 25,74
Spojené kráľovstvo 35 600 530 67,17 42 400 1 514 28,01 114 530 9 704 11,80 109 820 3 888 28,25 127 550 9 419 13,54 112 950 4 263 26,50
Kanada 28 200 713 39,55 33 950 1 162 29,22 67 150 770 87,21 244 300 1 203 203,08 34 150 966 35,35 29 100 1 044 27,87
Čierna Hora 2 000 25 80,00 4 300 75 57,33 11 500 210 54,76 6 000 165 36,36 4 300 157 27,39 3 000 94 31,91
Holandsko 1 500 50 30,00 1 800 45 40,00 2 200 45 48,89 1 800 45 40,00 2 000 45 44,44 1 500 45 33,33
Francúzsko 64 250 747 86,01 27 900 1 035 26,96 40 600 1 020 39,80 36 000 929 38,75 32 500 969 33,54 9 500 265 35,85
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 58 58,62 2 000 50 40,00 3 000 100 30,00 2 100 55 38,18
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 60 25,00 1 500 60 25,00 3 000 50 60,00
Belgicko 1 500 150 10,00 5 900 195 30,26 25 900 288 89,93 11 500 242 47,52 7 800 350 22,29 5 000 75 66,67
Slovenská republika 80 950 0 0,00 83 585 62 1 348,15 15 000 72 208,33 38 400 117 328,21 71 200 2 446 29,11 130 900 1 818 72,00
Ukrajina 8 200 1 020 8,04 13 500 690 19,57 39 700 1 535 25,86 31 934 831 38,43 13 600 774 17,57 7 300 85 85,88
Írsko 28 000 400 70,00 31 450 217 144,93 51 300 1 140 45,00 33 900 435 77,93 28 800 570 50,53 41 500 350 118,57
Švédsko 2 400 5 480,00 3 200 54 59,26 5 400 75 72,00 5 500 135 40,74 3 500 140 25,00 2 500 15 166,67
Island 2 500 10 250,00 2 700 10 270,00 7 000 20 350,00 5 500 27 203,70 4 500 35 128,57 6 000 30 200,00
Taliansko 2 000 14 142,86 4 400 337 13,06 1 750 24 72,92 2 060 0 0,00 65 789 120 548,24 10 000 23 434,78
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 30 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 40 12,50 0 0 0,00
Libanon 1 300 500 2,60 1 600 500 3,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Online pre celý svet 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 1 000 50 20,00 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00 1 000 100 10,00 0 0 0,00
Cyprus 3 500 45 77,78 8 100 75 108,00 11 200 93 120,43 6 200 150 41,33 9 000 190 47,37 0 0 0,00
Nový Zéland 4 000 105 38,10 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 40 25,00 0 0 0,00
0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Slovinsko 800 1 800,00 1 000 1 1 000,00 1 500 13 115,38 0 0 0,00 600 15 40,00 0 0 0,00
  1 245 370 219 822 5,67 1 260 779 310 031 4,07 2 379 384 389 587 6,11 4 784 846 286 588 16,70 2 043 536 395 269 5,17 2 181 660 149 234 14,62
Symbol

Oblasť Kultúra

Krajina201820192020202120222023
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Rumunsko 45 100 3 217 14,02 56 070 4 916 11,41 308 800 5 902 52,32 119 600 2 190 54,61 69 300 2 822 24,56 2 000 1 200 1,67
Austrália 5 700 5 060 1,13 7 150 5 236 1,37 23 080 8 040 2,87 12 300 5 341 2,30 8 800 1 082 8,13 10 600 6 225 1,70
Srbsko 133 454 14 003 9,53 128 807 9 890 13,02 295 993 24 370 12,15 546 250 14 797 36,92 158 550 28 573 5,55 19 200 9 005 2,13
USA 27 500 4 747 5,79 32 100 4 313 7,44 39 400 4 291 9,18 26 000 132 196,97 12 000 497 24,14 18 700 4 329 4,32
Maďarsko 52 164 5 616 9,29 43 200 6 086 7,10 72 450 5 995 12,09 56 500 7 656 7,38 54 500 11 653 4,68 3 000 580 5,17
Chorvátsko 35 520 5 005 7,10 41 620 5 272 7,89 125 880 3 986 31,58 160 370 1 753 91,48 90 700 1 795 50,53 4 800 520 9,23
Čierna Hora 0 0 0,00 2 900 35 82,86 8 000 90 88,89 2 500 15 166,67 1 000 15 66,67 500 50 10,00
Rakúsko 2 400 450 5,33 8 100 230 35,22 18 850 476 39,60 8 400 710 11,83 4 850 550 8,82 10 900 1 044 10,44
Česká republika 122 580 57 084 2,15 140 750 57 671 2,44 105 050 59 035 1,78 78 040 28 462 2,74 39 520 32 476 1,22 16 500 1 550 10,65
Francúzsko 57 050 642 88,86 18 150 869 20,89 20 100 808 24,88 12 500 625 20,00 13 500 720 18,75 500 45 11,11
Spojené kráľovstvo 7 800 143 54,55 12 400 870 14,25 40 770 8 950 4,56 34 970 2 302 15,19 28 050 5 351 5,24 25 950 2 125 12,21
Poľsko 175 170 1 780 98,41 32 750 1 795 18,25 187 650 2 445 76,75 94 500 795 118,87 24 100 2 247 10,73 35 470 2 405 14,75
Kanada 6 700 618 10,84 15 150 1 010 15,00 11 500 610 18,85 12 900 793 16,27 9 150 790 11,58 15 100 935 16,15
Nemecko 10 000 673 14,86 12 000 598 20,07 27 450 863 31,81 13 200 355 37,18 7 400 460 16,09 15 000 880 17,05
Argentína 1 700 32 53,13 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00 800 200 4,00 14 800 774 19,12
Švajčiarsko 3 000 75 40,00 3 100 85 36,47 15 200 390 38,97 10 900 183 59,56 9 000 393 22,90 1 100 50 22,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 58 58,62 2 000 50 40,00 1 000 50 20,00 2 100 55 38,18
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 6 500 620 10,48 1 800 60 30,00 0 0 0,00 1 200 25 48,00
Švédsko 0 0 0,00 900 50 18,00 2 600 70 37,14 2 000 100 20,00 1 500 40 37,50 500 10 50,00
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 60 25,00 1 500 60 25,00 3 000 50 60,00
Belgicko 1 500 150 10,00 5 900 195 30,26 25 900 288 89,93 11 500 242 47,52 7 800 350 22,29 5 000 75 66,67
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 7 000 0 0,00 8 300 4 2 075,00 9 600 560 17,14 123 500 1 734 71,22
Írsko 7 500 270 27,78 11 600 154 75,32 28 800 795 36,23 12 000 150 80,00 7 800 390 20,00 13 500 160 84,38
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 10 300,00 2 500 10 250,00 500 10 50,00 2 000 10 200,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 40 12,50 0 0 0,00
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 40 75,00 0 0 0,00 1 000 100 10,00 0 0 0,00
Nový Zéland 1 500 75 20,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 1 000 50 20,00 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00 1 000 100 10,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 1 300 500 2,60 1 600 500 3,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 2 800 325 8,62 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Ukrajina 4 500 1 002 4,49 11 700 685 17,08 26 700 1 430 18,67 10 500 771 13,62 2 100 700 3,00 0 0 0,00
  784 088 101 192 7,75 649 807 100 910 6,44 1 411 973 129 717 10,89 1 243 030 67 656 18,37 565 520 92 024 6,15 1 290 220 84 943 15,19
Symbol

Oblasť Vzdelávanie

Krajina201820192020202120222023
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Luxembursko 0 0 0,00 3 300 50 66,00 34 000 660 51,52 2 361 0 0,00 7 700 1 400 5,50 2 000 600 3,33
Rakúsko 1 500 188 7,98 1 350 56 24,11 5 000 151 33,11 6 000 175 34,29 9 700 689 14,08 3 500 400 8,75
Srbsko 63 360 3 642 17,40 128 200 5 280 24,28 192 470 12 024 16,01 135 680 12 739 10,65 167 050 28 133 5,94 21 800 1 980 11,01
Česká republika 13 500 767 17,60 19 300 697 27,69 21 800 823 26,49 35 500 859 41,33 25 700 1 748 14,70 15 200 1 258 12,08
Poľsko 10 856 134 81,01 19 456 232 83,86 12 200 497 24,55 9 000 230 39,13 2 000 200 10,00 10 000 530 18,87
Chorvátsko 5 900 74 79,73 5 300 179 29,61 6 400 92 69,57 406 500 0 0,00 10 810 284 38,06 4 400 226 19,47
Švajčiarsko 2 000 71 28,17 2 700 77 35,06 11 500 85 135,29 6 200 87 71,26 4 600 184 25,00 4 000 200 20,00
Maďarsko 23 850 1 329 17,95 32 450 2 390 13,58 63 650 2 711 23,48 2 073 300 3 164 655,28 63 550 3 114 20,41 56 400 2 458 22,95
Argentína 1 000 6 166,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 100 150 7,33 7 000 300 23,33
Holandsko 1 500 50 30,00 1 800 45 40,00 2 200 45 48,89 1 800 45 40,00 2 000 45 44,44 1 500 45 33,33
Francúzsko 4 000 79 50,63 5 850 133 43,98 13 000 194 67,01 15 000 254 59,06 10 500 165 63,64 8 500 210 40,48
Spojené kráľovstvo 27 800 387 71,83 30 000 644 46,58 72 260 753 95,96 74 850 1 586 47,19 95 800 3 453 27,74 87 000 2 138 40,69
Rumunsko 32 800 2 464 13,31 35 450 1 946 18,22 76 300 3 674 20,77 84 200 3 015 27,93 72 700 4 031 18,04 3 000 70 42,86
Nemecko 3 500 50 70,00 1 800 50 36,00 20 700 126 164,29 24 000 215 111,63 32 300 534 60,49 19 100 445 42,92
Austrália 7 000 180 38,89 12 160 207 58,74 19 800 217 91,24 29 600 253 117,00 19 500 649 30,05 31 200 653 47,78
USA 8 485 417 20,35 5 800 196 29,59 23 500 210 111,90 16 500 350 47,14 14 586 414 35,23 17 500 338 51,78
Čierna Hora 2 000 25 80,00 1 400 40 35,00 3 500 120 29,17 2 000 130 15,38 3 300 142 23,24 2 500 44 56,82
Slovenská republika 0 0 0,00 24 275 62 391,53 8 000 72 111,11 16 000 79 202,53 14 000 225 62,22 3 400 34 100,00
Ukrajina 1 200 17 70,59 0 0 0,00 10 000 96 104,17 16 934 45 376,31 10 500 53 198,11 5 800 56 103,57
Kanada 9 500 70 135,71 13 000 143 90,91 31 800 143 222,38 209 800 162 1 295,06 22 000 170 129,41 11 000 105 104,76
Írsko 20 500 130 157,69 19 850 63 315,08 22 500 345 65,22 21 900 285 76,84 21 000 180 116,67 28 000 190 147,37
Island 2 500 10 250,00 2 700 10 270,00 4 000 10 400,00 3 000 17 176,47 4 000 25 160,00 4 000 20 200,00
Taliansko 1 000 12 83,33 1 600 12 133,33 1 750 24 72,92 2 060 0 0,00 57 789 85 679,87 10 000 23 434,78
Švédsko 400 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 30 50,00 2 000 100 20,00 0 0 0,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 50 40,00 0 0 0,00
Nový Zéland 2 500 30 83,33 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Cyprus 3 500 45 77,78 8 100 75 108,00 8 200 53 154,72 6 200 150 41,33 8 000 90 88,89 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Slovinsko 800 1 800,00 1 000 1 1 000,00 1 500 13 115,38 0 0 0,00 600 15 40,00 0 0 0,00
  250 951 10 178 24,66 377 841 12 591 30,01 666 030 23 138 28,79 3 199 885 23 870 134,05 684 785 46 328 14,78 719 740 33 818 21,28
Symbol

Oblasť Informácie

Krajina201820192020202120222023
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 4 000 96 800 0,04 6 500 182 650 0,04 15 100 224 147 0,07 13 150 185 524 0,07 34 100 200 246 0,17 7 200 2 708 2,66
Chorvátsko 4 000 600 6,67 3 100 620 5,00 5 000 600 8,33 3 800 606 6,27 4 500 1 150 3,91 3 500 506 6,92
Luxembursko 4 000 50 80,00 4 100 150 27,33 7 000 1 200 5,83 6 000 1 800 3,33 2 500 600 4,17 4 700 600 7,83
Srbsko 15 400 266 57,89 21 800 316 68,99 34 800 403 86,35 49 600 985 50,36 206 750 28 296 7,31 2 500 300 8,33
Rumunsko 17 500 1 764 9,92 14 500 1 683 8,62 26 450 1 868 14,16 18 800 1 702 11,05 279 900 3 689 75,87 15 000 1 564 9,59
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 500 5 100 2,45 4 100 235 17,45
Maďarsko 9 000 86 104,65 11 800 198 59,60 15 000 78 192,31 26 300 206 127,67 27 200 2 909 9,35 29 200 1 235 23,64
Francúzsko 2 200 16 137,50 3 000 18 166,67 7 500 18 416,67 6 500 30 216,67 7 500 64 117,19 500 10 50,00
Ukrajina 2 500 1 2 500,00 1 800 5 360,00 3 000 9 333,33 1 500 15 100,00 1 000 21 47,62 1 500 29 51,72
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 100 14 721,43 45 350 1 652 27,45 4 000 50 80,00
Austrália 1 000 10 100,00 1 100 10 110,00 2 000 10 200,00 2 900 52 55,77 3 800 4 567 0,83 1 000 12 83,33
Poľsko 5 200 125 41,60 6 500 165 39,39 14 500 150 96,67 17 100 129 132,56 5 300 85 62,35 4 500 25 180,00
Švédsko 2 000 5 400,00 2 300 4 575,00 0 0 0,00 2 000 5 400,00 0 0 0,00 2 000 5 400,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 30 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 1 000 2 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 1 1 500,00 0 0 0,00 3 700 615 6,02 0 0 0,00
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 20 75,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 40 25,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 500 500 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 100 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kanada 7 000 9 777,78 5 800 9 644,44 17 500 9 1 944,44 7 600 40 190,00 3 000 6 500,00 0 0 0,00
Online pre celý svet 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nemecko 0 0 0,00 750 5 150,00 3 300 5 660,00 0 0 0,00 3 500 700 5,00 0 0 0,00
0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  76 300 100 237 0,76 83 950 185 863 0,45 152 650 228 498 0,67 167 350 191 228 0,88 641 600 249 740 2,57 137 200 10 175 13,48
Symbol

Oblasť Médiá

Krajina201820192020202120222023
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 7 000 20 350,00 22 700 326 69,63 8 000 3 800 2,11 11 500 95 121,05 2 500 20 125,00 7 800 20 010 0,39
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 500 20 225,00 3 500 70 50,00 1 500 20 75,00
Srbsko 5 050 75 67,33 12 500 253 49,41 14 800 356 41,57 22 000 3 389 6,49 27 800 3 481 7,99 18 700 249 75,10
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 000 20 200,00 2 250 9 250,00 1 500 7 214,29
Chorvátsko 1 400 7 200,00 1 750 8 218,75 2 200 7 314,29 2 000 15 133,33 2 000 3 003 0,67 2 000 8 250,00
Kanada 5 000 16 312,50 0 0 0,00 6 350 8 793,75 14 000 208 67,31 0 0 0,00 3 000 4 750,00
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 5 560,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 000 35 228,57 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 450 10 45,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Ukrajina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Francúzsko 1 000 10 100,00 900 15 60,00 0 0 0,00 2 000 20 100,00 1 000 20 50,00 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Poľsko 2 000 4 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 3 333,33 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Maďarsko 8 500 77 110,39 6 800 48 141,67 11 000 58 189,66 9 000 49 183,67 2 000 25 80,00 0 0 0,00
USA 4 500 8 006 0,56 4 500 10 007 0,45 4 000 4 000 1,00 3 000 18 166,67 2 000 11 181,82 0 0 0,00
  34 450 8 215 4,19 49 600 10 667 4,65 49 150 8 234 5,97 75 000 3 834 19,56 52 050 6 677 7,80 34 500 20 298 1,70
Symbol

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2023

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Argentína Noely Hebe Cernak Do vesmíru. 7 000 4 000 2 2 000,00 130 30,77
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa 350 000 290 000 150 1 933,33 6 000 48,33
Maďarsko Donát Horváth VŠ štipendium na obdobie marec-august 2023 1 800 1 800 1 1 800,00 1 1 800,00
Slovenská republika Asociación Civil Unión Checoeslovaca Cultural, Social Y Deportiva (Československé združenie) Účasť FS z Argentiny na Pamätnom dni Slovákov žijúcich v zahraničí, špecializovanom tanečnom workshope a na Krajanskej nedeli 30 240 20 000 12 1 666,67 100 200,00
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Ustredné kurenie do kostola 12 000 10 000 8 1 250,00 500 20,00
Srbsko Opština Kovačica Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - IV fáza 100 000 100 000 100 1 000,00 25 000 4,00
Argentína Noely Hebe Cernak Kroje. 2 000 2 000 2 1 000,00 130 15,38
Srbsko Storyteller - Vladimira Dorčova Valtnerova preduzetnik Agencija za konsalting i menadžment u medijima Maglić Slovenský Storyteller v printe 7 050 2 800 3 933,33 15 000 0,19
Maďarsko Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 4 700 2 500 3 833,33 5 000 0,50
Kanada Anna Maderová Slovak Spectrum 9 960 3 000 4 750,00 5 000 0,60
Austrália Ivana O'Mara Účasť na metodickom školení slovesnkých škôl v Austrálii 2 800 2 000 3 666,67 30 66,67
Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena 12 350 4 000 6 666,67 10 000 0,40
Slovenská republika Kanadsko-Slovenska obchodna komora Kniha: Moja cesta - autobiografia Dušana Tótha 4 000 3 000 6 500,00 400 000 0,01
Chorvátsko Andrija Kuric Vysielanie v slovenskej reči na Rádio Osijeku a Rádio Slatina 3 000 1 500 3 500,00 2 000 0,75
Srbsko Asociácia slovenských novinárov Kufor spoza hraníc II. 2 500 2 500 5 500,00 10 000 0,25
Srbsko Slovenska evanielicka a.v. cirkev v Srbsku- cirkevny zbor Kovačica Rekonštrukcia a sanacia slov.ev.kostola v Kovačici - I fáza 50 000 50 000 100 500,00 3 500 14,29
Slovenská republika Ján Vitko Obnova pomníka 2 290 1 500 3 500,00 100 000 0,02
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši 16 000 12 000 25 480,00 250 48,00
Slovenská republika Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Spracovanie matrík slovenských evanjelických cirkevných zborov dolnozemských Slovákov z územia dnešnej Vojvodiny v Srbsku 9 900 4 500 10 450,00 5 000 0,90
Austrália Czech and Slovak School of Sydney Metodické školenie pre slovenské školy v Austrálii a na Novom Zélande 3 500 2 200 5 440,00 5 440,00
Symbol

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2023

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Srbsko Zuzana Kotvaš Padinská geceľa (kroj) 1 300 800 5 600 0,14 100 000 0,01
Srbsko Asociácia slovenských pedagógov Preklady školskej evidencie 1 030 400 2 750 0,15 2 750 0,15
Česká republika BONA FIDE z.s. Slovenská mozaika 10 200 4 800 20 000 0,24 500 000 0,01
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2023 730 400 1 000 0,40 5 000 0,08
Srbsko Ivana Svetlik Dni srbsko-slovenskej kultúry 2 200 1 200 3 000 0,40 2 000 0,60
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 2 800 1 000 2 400 0,42 3 000 0,33
Česká republika Slovak World Network, z. s. Krajania na jubilejnom 10. Jánošík and Ondráš Folk Feste vo Vychylovke 4 450 1 000 2 000 0,50 4 000 0,25
Srbsko Hor OZVENA Nákup vybavenia kancelárie a priestorov 4 850 900 1 520 0,59 3 000 0,30
Srbsko Miestne spoločenstvo Selenča Vybavenie domu kultúry v Selenči 4 000 1 800 3 000 0,60 20 000 0,09
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Obohatenie knižného fondu slovenskými knihami 2 000 800 1 200 0,67 320 2,50
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici 3 000 800 1 200 0,67 320 2,50
Austrália Czech and Slovak Film Festival of Australasia Inc. 11. ročník Českého a Slovenského filmového festivalu v Austrálii (Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane and online celá Austrália) 11 300 3 000 4 500 0,67 40 000 0,08
Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s. Kvarteto (+2) 3 700 600 800 0,75 1 500 0,40
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Nech nás ľahšie vyhľadajú 1 080 1 000 1 000 1,00 2 100 0,48
Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici Nákup vybavenia Cirkevného zboru ECAV Vojlovica pre činnosť Slovákov 5 200 1 200 1 100 1,09 52 000 0,02
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Didaktické pomôcky pre slovenské školy 7 830 3 000 2 750 1,09 5 000 0,60
Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Kysáč Celoročné aktivity MOMS Kysáč a jeho príspevok k oslave štvrť tisícročia Slovákov v Kysáči 2 570 1 800 1 500 1,20 20 000 0,09
Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC Slovenské krajanské Vianoce v Londýne (a kdekoľvek na WiFi-ne) 4 100 500 400 1,25 400 1,25
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Medzinárodný deň detí v župe Bihor 9 000 500 400 1,25 440 1,14
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Drž ma za ruky, zavri oči, cháp... 1 000 600 450 1,33 40 15,00
Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com