Získaná krajanská dotácia na jedného účastníka

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené

Roky: | | | |

Všetky žiadosti

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 147 080 154 671 0,95 189 250 241 344 0,78 149 950 287 805 0,52 138 190 214 940 0,64 101 820 234 490 0,43
Austrália 13 700 5 250 2,61 20 410 5 453 3,74 44 880 8 267 5,43 44 800 5 646 7,93 32 100 6 298 5,10
Luxembursko 4 000 50 80,00 7 400 200 37,00 47 500 2 480 19,15 10 161 1 860 5,46 10 200 2 000 5,10
Argentína 2 700 38 71,05 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00 1 900 350 5,43
Srbsko 217 264 17 986 12,08 291 307 15 739 18,51 538 063 37 153 14,48 753 530 31 910 23,61 560 150 88 483 6,33
USA 40 485 13 170 3,07 42 400 14 516 2,92 66 900 8 501 7,87 45 500 500 91,00 41 086 6 022 6,82
Dánsko 1 000 50 20,00 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00 1 000 100 10,00
Rakúsko 3 900 638 6,11 9 900 296 33,45 23 850 627 38,04 14 900 985 15,13 14 550 1 239 11,74
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 40 12,50
Poľsko 193 226 2 043 94,58 58 706 2 192 26,78 214 350 3 092 69,32 120 600 1 154 104,51 32 400 2 535 12,78
Spojené kráľovstvo 35 600 530 67,17 42 400 1 514 28,01 114 530 9 704 11,80 109 820 3 888 28,25 127 550 9 419 13,54
Maďarsko 193 095 7 108 27,17 193 831 8 722 22,22 261 681 8 842 29,60 2 264 681 11 075 204,49 246 831 18 201 13,56
Chorvátsko 46 820 5 686 8,23 51 770 6 079 8,52 139 480 4 685 29,77 572 670 2 374 241,23 108 010 6 232 17,33
Ukrajina 8 200 1 020 8,04 13 500 690 19,57 39 700 1 535 25,86 31 934 831 38,43 13 600 774 17,57
Belgicko 1 500 150 10,00 5 900 195 30,26 25 900 288 89,93 11 500 242 47,52 7 800 350 22,29
Švajčiarsko 5 500 646 8,51 5 800 162 35,80 26 700 475 56,21 17 100 270 63,33 13 600 577 23,57
Švédsko 2 400 5 480,00 3 200 54 59,26 5 400 75 72,00 5 500 135 40,74 3 500 140 25,00
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 60 25,00 1 500 60 25,00
Nový Zéland 4 000 105 38,10 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 40 25,00
Nemecko 13 500 723 18,67 14 550 653 22,28 51 450 994 51,76 37 200 570 65,26 43 200 1 694 25,50
Čierna Hora 2 000 25 80,00 4 300 75 57,33 11 500 210 54,76 6 000 165 36,36 4 300 157 27,39
Slovenská republika 80 950 0 0,00 83 585 62 1 348,15 15 000 72 208,33 38 400 117 328,21 71 200 2 446 29,11
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 58 58,62 2 000 50 40,00 3 000 100 30,00
Francúzsko 64 250 747 86,01 27 900 1 035 26,96 40 600 1 020 39,80 36 000 929 38,75 32 500 969 33,54
Kanada 28 200 713 39,55 33 950 1 162 29,22 67 150 770 87,21 244 300 1 203 203,08 34 150 966 35,35
Slovinsko 800 1 800,00 1 000 1 1 000,00 1 500 13 115,38 0 0 0,00 600 15 40,00
Rumunsko 95 400 7 445 12,81 106 020 8 545 12,41 411 550 11 444 35,96 227 100 6 927 32,78 425 400 10 612 40,09
Holandsko 1 500 50 30,00 1 800 45 40,00 2 200 45 48,89 1 800 45 40,00 2 000 45 44,44
Cyprus 3 500 45 77,78 8 100 75 108,00 11 200 93 120,43 6 200 150 41,33 9 000 190 47,37
Írsko 28 000 400 70,00 31 450 217 144,93 51 300 1 140 45,00 33 900 435 77,93 28 800 570 50,53
Island 2 500 10 250,00 2 700 10 270,00 7 000 20 350,00 5 500 27 203,70 4 500 35 128,57
Taliansko 2 000 14 142,86 4 400 337 13,06 1 750 24 72,92 2 060 0 0,00 65 789 120 548,24
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 1 300 500 2,60 1 600 500 3,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 30 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  1 245 370 219 822 5,67 1 260 779 310 031 4,07 2 379 384 389 587 6,11 4 784 846 286 588 16,70 2 043 536 395 269 5,17

Oblasť Kultúra

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 122 580 57 084 2,15 140 750 57 671 2,44 105 050 59 035 1,78 78 040 28 462 2,74 42 420 33 626 1,26
Ukrajina 4 500 1 002 4,49 11 700 685 17,08 26 700 1 430 18,67 10 500 771 13,62 2 100 700 3,00
Argentína 1 700 32 53,13 0 0 0,00 3 000 55 54,55 0 0 0,00 800 200 4,00
Maďarsko 52 164 5 616 9,29 43 200 6 086 7,10 72 450 5 995 12,09 56 500 7 656 7,38 55 200 11 803 4,68
Spojené kráľovstvo 7 800 143 54,55 12 400 870 14,25 40 770 8 950 4,56 34 970 2 302 15,19 30 050 5 951 5,05
Srbsko 133 454 14 003 9,53 128 807 9 890 13,02 295 993 24 370 12,15 546 250 14 797 36,92 170 950 29 008 5,89
Austrália 5 700 5 060 1,13 7 150 5 236 1,37 23 080 8 040 2,87 12 300 5 341 2,30 8 800 1 082 8,13
Rakúsko 2 400 450 5,33 8 100 230 35,22 18 850 476 39,60 8 400 710 11,83 4 850 550 8,82
Dánsko 1 000 50 20,00 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00 1 000 100 10,00
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 40 75,00 0 0 0,00 1 000 100 10,00
Poľsko 175 170 1 780 98,41 32 750 1 795 18,25 187 650 2 445 76,75 94 500 795 118,87 24 100 2 247 10,73
Kanada 6 700 618 10,84 15 150 1 010 15,00 11 500 610 18,85 12 900 793 16,27 9 150 790 11,58
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 40 12,50
Nemecko 10 000 673 14,86 12 000 598 20,07 27 450 863 31,81 13 200 355 37,18 7 400 460 16,09
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 7 000 0 0,00 8 300 4 2 075,00 9 600 560 17,14
Írsko 7 500 270 27,78 11 600 154 75,32 28 800 795 36,23 12 000 150 80,00 7 800 390 20,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 58 58,62 2 000 50 40,00 1 000 50 20,00
Francúzsko 57 050 642 88,86 18 150 869 20,89 20 100 808 24,88 12 500 625 20,00 15 500 760 20,39
Belgicko 1 500 150 10,00 5 900 195 30,26 25 900 288 89,93 11 500 242 47,52 7 800 350 22,29
Švajčiarsko 3 000 75 40,00 3 100 85 36,47 15 200 390 38,97 10 900 183 59,56 9 000 393 22,90
USA 27 500 4 747 5,79 32 100 4 313 7,44 39 400 4 291 9,18 26 000 132 196,97 12 000 497 24,14
Rumunsko 45 100 3 217 14,02 56 070 4 916 11,41 308 800 5 902 52,32 119 600 2 190 54,61 69 300 2 822 24,56
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 60 25,00 1 500 60 25,00
Švédsko 0 0 0,00 900 50 18,00 2 600 70 37,14 2 000 100 20,00 1 500 40 37,50
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 10 300,00 2 500 10 250,00 500 10 50,00
Chorvátsko 35 520 5 005 7,10 41 620 5 272 7,89 125 880 3 986 31,58 160 370 1 753 91,48 90 700 1 795 50,53
Čierna Hora 0 0 0,00 2 900 35 82,86 8 000 90 88,89 2 500 15 166,67 1 000 15 66,67
Nový Zéland 1 500 75 20,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 1 300 500 2,60 1 600 500 3,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 6 500 620 10,48 1 800 60 30,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 2 800 325 8,62 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  784 088 101 192 7,75 649 807 100 910 6,44 1 411 973 129 717 10,89 1 243 030 67 656 18,37 585 520 94 399 6,20

Oblasť Vzdelávanie

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Luxembursko 0 0 0,00 3 300 50 66,00 34 000 660 51,52 2 361 0 0,00 7 700 1 400 5,50
Srbsko 63 360 3 642 17,40 128 200 5 280 24,28 192 470 12 024 16,01 135 680 12 739 10,65 167 050 28 133 5,94
Argentína 1 000 6 166,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 100 150 7,33
Poľsko 10 856 134 81,01 19 456 232 83,86 12 200 497 24,55 9 000 230 39,13 2 000 200 10,00
Rakúsko 1 500 188 7,98 1 350 56 24,11 5 000 151 33,11 6 000 175 34,29 9 700 689 14,08
Česká republika 13 500 767 17,60 19 300 697 27,69 21 800 823 26,49 35 500 859 41,33 25 700 1 748 14,70
Rumunsko 32 800 2 464 13,31 35 450 1 946 18,22 76 300 3 674 20,77 84 200 3 015 27,93 72 700 4 031 18,04
Švédsko 400 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 30 50,00 2 000 100 20,00
Maďarsko 23 850 1 329 17,95 32 450 2 390 13,58 63 650 2 711 23,48 2 073 300 3 164 655,28 63 550 3 114 20,41
Čierna Hora 2 000 25 80,00 1 400 40 35,00 3 500 120 29,17 2 000 130 15,38 3 300 142 23,24
Švajčiarsko 2 000 71 28,17 2 700 77 35,06 11 500 85 135,29 6 200 87 71,26 4 600 184 25,00
Spojené kráľovstvo 27 800 387 71,83 30 000 644 46,58 72 260 753 95,96 74 850 1 586 47,19 95 800 3 453 27,74
Austrália 7 000 180 38,89 12 160 207 58,74 19 800 217 91,24 29 600 253 117,00 19 500 649 30,05
USA 8 485 417 20,35 5 800 196 29,59 23 500 210 111,90 16 500 350 47,14 14 586 414 35,23
Chorvátsko 5 900 74 79,73 5 300 179 29,61 6 400 92 69,57 406 500 0 0,00 10 810 284 38,06
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 50 40,00
Slovinsko 800 1 800,00 1 000 1 1 000,00 1 500 13 115,38 0 0 0,00 600 15 40,00
Holandsko 1 500 50 30,00 1 800 45 40,00 2 200 45 48,89 1 800 45 40,00 2 000 45 44,44
Nemecko 3 500 50 70,00 1 800 50 36,00 20 700 126 164,29 24 000 215 111,63 32 300 534 60,49
Slovenská republika 0 0 0,00 24 275 62 391,53 8 000 72 111,11 16 000 79 202,53 14 000 225 62,22
Francúzsko 4 000 79 50,63 5 850 133 43,98 13 000 194 67,01 15 000 254 59,06 10 500 165 63,64
Cyprus 3 500 45 77,78 8 100 75 108,00 8 200 53 154,72 6 200 150 41,33 8 000 90 88,89
Írsko 20 500 130 157,69 19 850 63 315,08 22 500 345 65,22 21 900 285 76,84 21 000 180 116,67
Kanada 9 500 70 135,71 13 000 143 90,91 31 800 143 222,38 209 800 162 1 295,06 22 000 170 129,41
Island 2 500 10 250,00 2 700 10 270,00 4 000 10 400,00 3 000 17 176,47 4 000 25 160,00
Ukrajina 1 200 17 70,59 0 0 0,00 10 000 96 104,17 16 934 45 376,31 10 500 53 198,11
Taliansko 1 000 12 83,33 1 600 12 133,33 1 750 24 72,92 2 060 0 0,00 57 789 85 679,87
Nový Zéland 2 500 30 83,33 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  250 951 10 178 24,66 377 841 12 591 30,01 666 030 23 138 28,79 3 199 885 23 870 134,05 684 785 46 328 14,78

Oblasť Informácie

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Česká republika 4 000 96 800 0,04 6 500 182 650 0,04 15 100 224 147 0,07 13 150 185 524 0,07 31 200 199 096 0,16
Austrália 1 000 10 100,00 1 100 10 110,00 2 000 10 200,00 2 900 52 55,77 3 800 4 567 0,83
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 500 5 100 2,45
Chorvátsko 4 000 600 6,67 3 100 620 5,00 5 000 600 8,33 3 800 606 6,27 4 500 1 150 3,91
Luxembursko 4 000 50 80,00 4 100 150 27,33 7 000 1 200 5,83 6 000 1 800 3,33 2 500 600 4,17
Nemecko 0 0 0,00 750 5 150,00 3 300 5 660,00 0 0 0,00 3 500 700 5,00
Srbsko 15 400 266 57,89 21 800 316 68,99 34 800 403 86,35 49 600 985 50,36 192 350 27 846 6,91
Maďarsko 9 000 86 104,65 11 800 198 59,60 15 000 78 192,31 26 300 206 127,67 26 500 2 759 9,60
Nový Zéland 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 40 25,00
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 100 14 721,43 45 350 1 652 27,45
Ukrajina 2 500 1 2 500,00 1 800 5 360,00 3 000 9 333,33 1 500 15 100,00 1 000 21 47,62
Poľsko 5 200 125 41,60 6 500 165 39,39 14 500 150 96,67 17 100 129 132,56 5 300 85 62,35
Rumunsko 17 500 1 764 9,92 14 500 1 683 8,62 26 450 1 868 14,16 18 800 1 702 11,05 279 900 3 689 75,87
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 1 1 500,00 0 0 0,00 1 700 15 113,33
Francúzsko 2 200 16 137,50 3 000 18 166,67 7 500 18 416,67 6 500 30 216,67 5 500 24 229,17
Kanada 7 000 9 777,78 5 800 9 644,44 17 500 9 1 944,44 7 600 40 190,00 3 000 6 500,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 30 30,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 20 75,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 500 500 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 100 5,00 0 0 0,00
Švédsko 2 000 5 400,00 2 300 4 575,00 0 0 0,00 2 000 5 400,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 333,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 1 000 2 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  76 300 100 237 0,76 83 950 185 863 0,45 152 650 228 498 0,67 167 350 191 228 0,88 619 600 247 350 2,50

Oblasť Médiá

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Schválená
suma
Počet
účastníkov
Dotácia na
1 účastníka
Chorvátsko 1 400 7 200,00 1 750 8 218,75 2 200 7 314,29 2 000 15 133,33 2 000 3 003 0,67
Srbsko 5 050 75 67,33 12 500 253 49,41 14 800 356 41,57 22 000 3 389 6,49 29 800 3 496 8,52
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 500 20 225,00 3 500 70 50,00
Francúzsko 1 000 10 100,00 900 15 60,00 0 0 0,00 2 000 20 100,00 1 000 20 50,00
Maďarsko 8 500 77 110,39 6 800 48 141,67 11 000 58 189,66 9 000 49 183,67 2 000 25 80,00
Česká republika 7 000 20 350,00 22 700 326 69,63 8 000 3 800 2,11 11 500 95 121,05 2 500 20 125,00
USA 4 500 8 006 0,56 4 500 10 007 0,45 4 000 4 000 1,00 3 000 18 166,67 2 000 11 181,82
Taliansko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 000 35 228,57
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 000 20 200,00 2 250 9 250,00
Poľsko 2 000 4 500,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 3 333,33
Ukrajina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 0 0,00 0 0 0,00
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 5 560,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 450 10 45,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kanada 5 000 16 312,50 0 0 0,00 6 350 8 793,75 14 000 208 67,31 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  34 450 8 215 4,19 49 600 10 667 4,65 49 150 8 234 5,97 75 000 3 834 19,56 54 050 6 692 8,08

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Chorvátsko Slovenské kultúrne centrum Našice Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice) 68 800 66 000 20 3 300,00 2 600 25,38
Taliansko Istituto dei SS. Cirillo e Metodio Rekonštrukcia oplotenia a dvoch hlavných brán 50 789 50 789 21 2 418,52 21 2 418,52
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa 250 000 250 000 150 1 666,67 6 000 41,67
Srbsko Ekologické hnutie Padina Oprava a rekonštrukcia strechy 6 925 5 000 3 1 666,67 100 50,00
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Ustredné kurenie do kostola 9 000 9 000 8 1 125,00 300 30,00
Srbsko Opština Kovačica Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - III fáza 100 000 100 000 100 1 000,00 25 000 4,00
Maďarsko Imrich Fuhl Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku 4 700 3 000 3 1 000,00 5 000 0,60
Srbsko Centar za srpsko-slovačke teme Publikácia Zločiny proti Slovákom vo Vojvodine počas druhej svetovej vojny 6 865 4 000 6 666,67 10 000 0,40
Francúzsko Alžbeta Faligot de la Bouvrie Časopis ŽIVOT – LA VIE 4 900 3 000 5 600,00 2 000 1,50
Srbsko Zakladna škola Maršal Tito Padina Modernizacia technického a informatického kabinetu 3 500 1 000 2 500,00 450 2,22
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum PRENAJOM PRIESTOROV NA VYSTAVY A USKLADNENIE 8 300 5 000 10 500,00 5 000 1,00
Kanada Kanadská slovenská liga Vydávanie periodickej publikácie Kanadský Slovák 12 970 3 000 6 500,00 2 500 1,20
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Technické vybavenie učební pre online výučbu slovenčiny na prvom stupni základných škôl na slovenských školách v Rumunsku 24 600 5 000 10 500,00 150 33,33
Austrália Milan Busek Výmena okien v budove Československo-austrálskej asociácie Canberry a okolia 6 800 2 500 5 500,00 2 500 1,00
Chorvátsko Andrija Kuric Vysielanie v slovenskej reči na Rádio Osijeku a Rádio Slatina 2 200 1 500 3 500,00 3 000 0,50
Srbsko Ondrej Benka Činnosť krajanov na Detve 2022 900 900 2 450,00 5 000 0,18
Ukrajina Zakarpatska kulturno-osvetova organizacia slovenskych žien “Dôvera Vzdelavavanie deti krajanov zo Seredneho 1 500 1 300 3 433,33 50 26,00
Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Detský časopis Zornička 7 000 3 000 7 428,57 2 500 1,20
Ukrajina Zakarpatská kulturno -osvetová organizácia slovenských žien “Dôvera" Slovenská tradična choreografija, tance, folklor a vzdielavanie pre deti a mladež z lokalit Seredne, Antalovce, Perečin a Turja-Remeta 12 000 8 000 20 400,00 12 666,67
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši 16 000 10 000 25 400,00 250 40,00

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného účastníka v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 800 91 300 0,01 120 000 0,01
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR 12 500 400 22 000 0,02 30 000 0,01
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 4 000 91 300 0,04 150 000 0,03
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Slovenská Čaba...Náš Ondriš 2 800 300 2 000 0,15 35 000 0,01
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dni slovenskej kultúry po Českej republike 4 750 1 500 10 000 0,15 30 000 0,05
Srbsko SKUS Slnečnica Nákup kontrabasu pre detský orchestrík SKUS Slnečnica 1 600 900 5 600 0,16 100 000 0,01
Chorvátsko Josip Kvasnovski Zvečera je naša piesen 500 500 3 000 0,17 5 100,00
Srbsko Miestne spoločenstvo - Obecný Úrad Slávnostná akadémia pri príležitosti 220 výročia príchodu Slovákov do Kovačice 4 860 1 500 6 000 0,25 100 000 0,02
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Anton Straka - najväčší slovenský architekt Dolnej zeme 2 500 500 2 000 0,25 35 000 0,01
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 480 300 1 000 0,30 5 000 0,06
Srbsko Obecná knižnica Kovačica Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica 3 000 800 2 665 0,30 25 000 0,03
Srbsko Miestne spoločenstvo Selenča Vysielajme po slovensky 14 200 1 000 3 000 0,33 10 000 0,10
Srbsko Ján Glozik Svet Jána Glózika 6 500 2 000 6 000 0,33 200 000 0,01
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Slovenské knihy do našej knižnice 1 000 400 1 200 0,33 320 1,25
Srbsko Knižnica Štefana Homolu Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov 1 700 400 1 200 0,33 320 1,25
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 2 500 900 2 400 0,38 5 000 0,18
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš Úcta našim predkom 1 200 400 1 000 0,40 5 000 0,08
Srbsko Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku Vyučba náboženstva na ZŠ a SŠ 3 700 1 000 2 400 0,42 49 500 0,02
Srbsko Základná škola M.Tita Padina Výmena okien a dverí vo vchodovej časti školy. 6 740 2 600 5 600 0,46 56 000 0,05
Spojené kráľovstvo Okenko CIC Veľkonočná akcia 7 000 250 500 0,50 1 000 0,25
Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com