Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov)

 

Organizátor

Mesna zajednica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.5.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

6 000

Počet zasiahnutých

120 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V tomto roku obec Padina oslavuje 216 výročie príchodu Slovákov do obce. Termín hlavných oslav je plánovaný na 19.- 21.augusta 2022. Počas týchto dní sa Športový klub KK Dolina zmení na centrum stretnutia priateľov, rodín, Padinčanov, ktorí prichádzajú v rámci osláv domov zo sveta.Oslavy budú prebiehať v duchu kultúrno-spoločenskej akcie, ktorých súčasťou bude 19.augusta 2022 Slovenský večer na ktorom vystúpi folklórny súbor zo Slovenska a Slovenský Kultúrno Umelecký Súbor Slnečnica z Padiny, ktorej súčasťou je aj v rámci programu vystúpenie detského orchestríka. Dňa 20.augusta 2022 sprievodné podujatia a večer koncert slovenskej skupiny Metalinda, ako predskupina vystúpi mladá skupina z Padiny. Skupina Metalinda v rámci pobytu má pripravený program s mladými hudobníkmi , taktiež po koncerte bude pripravený banner osláv, priestor kde sa bude fotografavať máme pripravený bannerv rámci programu autogramiádu, bude sa zučastňovať nášho programu.
21.augusta 2022 slávnostná Bohoslužba za účasti hostí zo Slovenska v kroji, Padinčania sa oblečú taktiež do svojich krojov. Počas dňa sa pripravia kultúrne vystúpenia, zábava pre deti amládež aj majstrovstvá vo varení guláša, tortiáda, predaj a prezentácia tvorivosti žien, poľnohospodárov - predaj výrobkov.
V rámci tohto výročia a osláv bude vydaná aj brožúra o slávnostiach s príhovormi vzácných ľudí zo spoločenského, kultúrneho života. Hlavnou myšlienkou nášho projektu je nezabudnúťodkiaľ pochádzame, kde je naša Dedovizeň. Dotácia bude použitá na realizáciu slávnosti, vzdelávanie detí a mládeže s osobitným dôrazom na národné povedomie a kultúrnu identitu s dôrazom na štúrovcov a významných Slovákov. V rámci slávnosti budú workshopy pre deti a mládež.

Očakávaný prínos projektu

Pripomenúť si sprievodnými podujatiami a slávnostným programom príchod Slovákov do Padiny. Zachovať materinský jazyk medzi obyvateľmi v multikultúrnom prostredí, vytvárať podmienky pre zachovanie slovenskej reči, duchovného slova, tradícií našich predkov.V rámci týchto dní vystupujú a prezentujú sa všetky kultúrno-umelecké potencialy: ľudové kapely, mládežnícke rock kapely, amatéri Domu kultúry Michala Babinku (folklor, divadlo, spevácke skupiny) insitný maliari, cirkevný chor a iné. Cieľová skupina sú všetci občania Padiny a hostia z iných slovenských dedín, ktorý prídu do návšteve na tieto oslavy.

Dodatočné informácie

V noci z nedele na pondelok (28.-29. apríla 2019), vypukol požiar v budove Domu kultúry Michala Babinku v Padine, ktorý poškodil veľkú sieň, javisko a časť strechy. Na mieste zasahovali padinskí a kovačickí hasiči. Príčina vzniku požiara je v štádiu vyšetrovania. Dedina ostala bez kultúrneho centra.

Z krátkodobého hľadiska je ekonomická udržateľnosť projektu počas realizácie zabezpečená pridelením grantu. Z dlhodobého hľadiska, po ukončení projektu môže žiadateľ zdokonaľovať aktivity doterajšej spolupráce spolu s donátorom cez ďalšie programy. Inštitucionálna udržateľnosť z krátkodobého hľadiska bude zabezpečená prostredníctvom žiadateľa zo Srbska.Z dlhodobého hľadiska inštitucionálna udržateľnosť projektu bude zabezpečená domátorom projektu a ďalšími donátormi , ktorých oslovíme apožiadame o pomoc. Perspektíva spolupráce s USZZ je v každoročnom predložení projektov na USZZ.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 450 € 0 € 0,58 € 0,03 € -

Žiadosť číslo 0067/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Bankovépoplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Zborník prác 50 rokov Folklorneho festivalu Tancuj, tancuj.. - od 1.1.2022 do 29.9.2022

Srbsko Materiálno technické zabezpečenie - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Podpora slovenskej skupine MŠ v Novom Sade - od 25.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Modrotlač - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko 15. Detská svadba - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Učíme sa po slovensky - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Skvalitnenie podmienok stretávania sa Slovákov pri príležitosti výročia 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice. (II.časť) - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nové technické zariadenie - od 30.3.2022 do 30.9.2022

Srbsko Oprava strechy - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Vybavenie kabinetu slovenčiny - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko 100 rokov Dobrovoľného hasičského spolku Pivnica - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko 216.výročie príchodu Slovákov do Padiny - od 1.7.2022 do 30.9.2022

Srbsko Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov) - od 30.5.2022 do 30.9.2022

Srbsko Pozorovanie sveta z iného aspekta - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Nákup nových moderných počítačov pre výučbu - od 1.2.2022 do 30.9.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Kúpa novej pece na BIOPELET a PELETY na vykurovanie - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavením k budúcim úspechom - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Dielňa remesiel - krása slovenskej vyšívanej vzorky - od 15.7.2022 do 14.10.2022

Srbsko Slávnostné stretnutie Slovákov, členov FK Slávia pri príležitosti osláv 220. rokov príchodu Slovákov do Kovačice. - od 14.8.2022 do 14.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku - od 31.3.2022 do 17.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Podujatie Tradičné raňajky na dedine - od 1.7.2022 do 20.10.2022

Srbsko Martin Prebudila: Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra vo fotografiách 1950 – 2000 (k autorovmu životnému jubileu 85-tke) I.časť, - od 24.4.2022 do 22.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 7.6.2022 do 26.10.2022

Srbsko Odstráňme jazykové bariéry - od 5.4.2022 do 27.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko 2. insitný detský tábor - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Realizácia 7. ročníku Krajanského dvora na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2022 - od 1.2.2022 do 31.10.2022

Srbsko Slovenské inštitúcie v očiach mladých - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Výchovné koncerty pre slovenské deti vo Vojvodine - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tvorivá dielňa - Tkanie s perličkami - od 1.8.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Samostatná elektronická výtvarná výstava cestou nového web portálu - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia budovy pre Slovákov v Padine - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com