Krajanské súťaže

Prečo mám rád...
Spievanky...
ISEIA súťaže
Jána Kollára...
Korene a konáre

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Organizátor: Štátny pedagogický úrad

Organizačný poriadok: Organizačný poriadok súťaže

Časovanie: uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zahraničia je 15. januára 2022. Vyhlásenie výsledkov je plánované na 19. mája 2022.

Slovenské spievanky a veršovačky

Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy. Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Organizátor: Zväz Slovákov v Maďarsku

Časovanie: Prihlášky do 20. septembra 2021. Regionálne kolo 1. októbra 2021. Celoštátne kolo 13. októbra.

ISEIA súťaže

Celoročné súťaže ISEIA pre deti z celého sveta, hlavne zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí: Okienko do umenia, Vianočná súťaž, Super Slováci, Slovenské rozprávky z celého sveta, Deň slnka, ISEIA múza

Organizátor: International Slovak Educational Institution and Association - ISEIA

Literárna súťaž Jána Kollára

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým autorom do 35 rokov žijúcim v ČR v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tématikou. Žáner je ľubovoľný - poviedka, esej, fejtón a podobne.

Organizátor: Slovenský literárny klub v ČR

Časovanie: Uzávierka súťaže do 30. novembra 2021.

Korene a konáre

Celoštátna výtvarno-národopisnú súťaž pre žiakov 5.-8. ročníkov slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Cieľ: prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti...

Organizátor: Zväz Slovákov v Maďarsku

Viac informácií o súťaži

Chýba tu nejaká krajanská súťaž?

Prosím, podeľte sa o ňu s nami. Zaradíme ju na túto stránku. Ďakujeme.

Napíšte nám na e-mail info@krajan.sk .

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com