Krajanské súťaže

Prečo mám rád...
Spievanky...
ISEIA súťaže
Ján Kollár...
Korene a konáre
Svätoplukovo kráľ...
Hodžov novinový...
Cez Nadlak je...
Symbol

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Organizátor: Štátny pedagogický úrad

Organizačný poriadok: Organizačný poriadok súťaže

Časovanie: uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zahraničia je 15. januára 2022. Vyhlásenie výsledkov je plánované na 19. mája 2022.

Symbol

Slovenské spievanky a veršovačky

Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy. Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Organizátor: Zväz Slovákov v Maďarsku

Časovanie: Prihlášky do 20. septembra 2021. Regionálne kolo 1. októbra 2021. Celoštátne kolo 13. októbra.

Symbol

ISEIA súťaže

Celoročné súťaže ISEIA pre deti z celého sveta, hlavne zo slovenských vzdelávacích centier v zahraničí: Okienko do umenia, Vianočná súťaž, Super Slováci, Slovenské rozprávky z celého sveta, Deň slnka, ISEIA múza

Organizátor: International Slovak Educational Institution and Association - ISEIA

Symbol

Literárna súťaž Jána Kollára

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým autorom do 35 rokov žijúcim v ČR v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tématikou. Žáner je ľubovoľný - poviedka, esej, fejtón a podobne.

Organizátor: Slovenský literárny klub v ČR

Časovanie: Uzávierka súťaže do 30. novembra 2021.

Symbol

Korene a konáre

Celoštátna výtvarno-národopisnú súťaž pre žiakov 5.-8. ročníkov slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Cieľ: prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu a Slovákom v Maďarsku, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a v slovenskej vzdelanosti...

Organizátor: Zväz Slovákov v Maďarsku

Viac informácií o súťaži

Symbol

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Celoštátna súťaž pre žiakov 2.-9. ročníkov základných škôl. Cieľ: Sútaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornost na aktuálne témy v spolocnosti a významné historické medzníky.

Organizátor: Základná škola krála Svätopluka - Nitra

Viac informácií o súťaži

Symbol

Hodžov novinový článok

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Organizátor: ZŠ s MŠ Milana Hodžu - Bratislava

Viac informácií o súťaži

Symbol

Cez Nadlak je ...

Aradská oblasť DZSČR usporiadaním celodolnozemskej Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... prispieva k uchovávaniu našich ľudových piesní. Dáva možnosť milovníkom slovenskej ľudovej piesne už po vyše dve desaťročia, aby po tri večery vypočuli sólistov z dolnozemských osád, ktorí v sprievode ľudového orchestra Sálašan predvádzajú početnému obecenstvu a odbornej porote svoje spevácke výkony.

Vlastná prehliadka pozostáva z dvoch súťažných koncertov (piatok a sobotu), v rámci ktorých sólisti sú sprevádzaní prehliadkovým orchestrom. Súťažiacich hodnotí medzinárodná odborná porota. V nedeľu sa pred publikom predstavia výhercovia, ktorí vystupujú v galakoncerte. Na každej edícii v galakoncerte vystupuje aj reprezentatívny zahraničný folklórny súbor, ktorý spestrí záverečný nedeľný večer slovenským ľudovým tancom.

Organizátor: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

Viac informácií o súťaži

Symbol

Chýba tu nejaká krajanská súťaž?

Prosím, podeľte sa o ňu s nami. Zaradíme ju na túto stránku. Ďakujeme.

Napíšte nám na e-mail info@krajan.sk .

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com