Krajanské ocenenia

Goodwill Envoy
Medaila ÚSŽZ
Cena S. Tešedíka
Cena O. Štefanka
Cena M. Hrebendu
Pro Cultura Slovaca
Cena M.R.Štefánika
Cena Rozletov
Symbol

Vyslanec dobrej vôle - Goodwill Envoy

Najvyššie vyznamenanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Slovákom, ktorí šíria dobré meno svojej vlasti vo svete. Ocenenie je určené úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí pôsobia v zahraničí a svojou prácou vynikajúcim spôsobom šíria dobré meno Slovenska.

Ocenení:

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Symbol

Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Medaila symbolizuje vďaku Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.

Návrhy môžete podávať na sekretariát ÚSŽZ so zdôvodnením dvakrát v priebehu kalendárneho roka, a to k 1. januáru a k 30. júnu.

Ocenení:

Zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Symbol

Cena Samuela Tešedíka

Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 pedagógom z prostredia slovenskej Dolnej zeme.

Zriaďovateľmi Ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe.

Zdroj: Asociácia slovenských pedagógov

Symbol

Cena Ondreja Štefanka

Cena Ondreja Štefanka sa od roku 2009 udeľuje každoročne pri príležitosti výročia narodenia Ondreja Štefanka (18. marec) dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta (za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry a za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete).

Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Zdroj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Symbol

Cena Mateja Hrebendu

Cena Mateja Hrebendu sa udeľuje každý rok osobnostiam Čiech a Slovenska za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti a za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi ČR a SR.

Cenu za podporu slovensko-českej vzájomnosti od roku 1997 udeľuje občianske združenie Obec Slovákov v ČR.

Zdroj: Radiožurnál

Symbol

Cena Pro Cultura Slovaca

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.

Cenu udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko).

Zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Symbol

Cena Milana Rastislava Štefánika

Najvyššie vyznamenanie Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Zdroj: Slováci vo svete

Symbol

Cena Rozletov

Cenu Rozletov pre literárnu tvorbu v Srbsku.

Symbol

Chýba tu nejaké krajanské ocenenie?

Prosím, podeľte sa oň s nami. Zaradíme ho na túto stránku. Ďakujeme.

Napíšte nám na e-mail info@krajan.sk .

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com