Krajanské organizácie a spolky

 
Krajina:
Oblasť:
Zoraď podľa:

Krajanské organizácie a spolky z celého sveta z oblasti Folklór a tradície

Belgicko AKODOMA vzw

Francúzsko Alžbeta Faligot de la Bouvrie

USA American Sokol Washington, DC

Taliansko Andrea Zalabaiová

Kanada Anne Ladouceur (Maderová)

Česká republika Asociace ETNICA, z.s.

Česká republika Asociace Limbora, z. s.

Francúzsko Asociácia Dolina - Ensemble Dolina

Francúzsko Caroline Vaute

Slovenská republika Centrum hudobno-tanečnej kultúry, o.z. UFS Mladosť pri Katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Slovenská republika Cultura Inferior Terra - CIT

Kanada České a slovenské združenie v Kanade, pobočka Vancouver

USA Dana Glova

Ukrajina Darinka Habor

USA Detský folklórny súbor Podkovička

Švajčiarsko Detský folklórny súbor Slováčik

Austrália Detský folklórny súbor Stonožka

USA DF súbor Šarišan USA

Edita Blagoevova/ Emil Georgiev Todorov

Kanada Erika Kohutova

Spojené kráľovstvo Folk dance group Breza - Birmingham UK

Švajčiarsko Folklor 75

Maďarsko Folklórna verejná nadácia v Sarvaši - Tanečný súbor Tešedíka

Slovenská republika Folklorne Regiony

Maďarsko Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Česká republika Folklorní klub Fogáš, z.s.

Česká republika Folklorní soubor Šarvanci

Česká republika Folklorní spolek PÚČIK

Maďarsko Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Maďarsko Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Maďarsko Folklórny spolok Zelený Veniec v Ečeri

Rumunsko Folklórny súbor Cerovina

Francúzsko Folklórny súbor Dolina

Francúzsko Folklórny súbor Kamzík

USA Folklórny súbor Karička

Spojené kráľovstvo Folklórny súbor Lipa (SCIO)

Írsko Folklórny súbor Ostroha

Srbsko Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato

Rakúsko Folklórny súbor Vinica – Wien

Srbsko Folklórny súbor Vreteno

Maďarsko Folklórny tanečný spolok Malá Furmička

Poľsko FS Hajduky, Vyšné Lapše

Spojené kráľovstvo FS Morena

Francúzsko FS Nadeje (člen Asociácie rodákov a priateľov z Českých krajín a Slovenska)

Ukrajina FS Naša fajta

Rumunsko FS Sálašan

Poľsko FS Spiš, Nová Belá

Česká republika FS Šmykňa

Ukrajina FS Turyanska dolina

Maďarsko FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Švajčiarsko Furmanka

Slovenská republika Global Slovakia

Čierna Hora I&K Center - International Montenegro

Česká republika Inovacentrum Brno, z.s.

Francúzsko Ján Demenčík

Poľsko Ján Fečko

Francúzsko Jana Šepelová

Česká republika Jánošíkov dukát, z.s.

Česká republika Karpato-Rusínské krajanské centrum, z.s.

Kirgizsko-slovenská asociácia

Srbsko Komorný zbor Zvony

Austrália Kukabura – Slovak Folklore Ensemble, Inc. (Kukabura – Slovenský Folklórny Súbor)

Srbsko KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec

Francúzsko L'amitié franco-tchéco-slovaque

Slovenská republika LECA občianske združenie

Austrália Liptar Folk Dance Group - The Slovak Social Club 'Ľudovít Štúr' Melbourne

Spojené kráľovstvo Mária Rahimi Tomkuliaková

Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka, Kovačica, Srbsko

Michaela Antalová

Slovenská republika MissFolklór s.r.o.

Slovenská republika Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky

Francúzsko neaktivny Stefan Janovjak

Slovenská republika Občianske združenie FS HORNÁD

Spojené kráľovstvo Okenko CIC

Slovenská republika OZ Duša Fujary

USA Priatelia slovenského folklóru

Belgicko Rodinka

Kanada SLÁVIK - Slovenský folklórny spolok

Slováci v Rusku FB

Kanada Slovak Folk and Cultural Centre

Maďarsko Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš

Srbsko Slovenské vojvodinské kultúrne, umelecké a folklórne stredisko Krajan-Vojvodina

Srbsko Slovenský etnodom v Silbaši / Slovačka etnokuća Silbaš

Maďarsko Slovenský folklórny spolok Lipa

Švajčiarsko Slovenský Folklórny Súbor Kolečko

Spojené kráľovstvo Slovenský Kruh vo Veľkej Británii - SKVB

Maďarsko Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Česká republika Slovenský tanečný dom v Prahe

Spojené kráľovstvo Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn

Poľsko Spolok Slovákov v Poľsku - Miestna skupina vo Vyšných Lapšoch

Kanada Tanecny Subor Domovina

Čierna Hora Tanečné štúdio Fénix

Maďarsko Tanečný spolok Komlóš

Rakúsko Tanzverein Rozmarín

USA Veselica-Slovak Folklore Ensemble

Srbsko Vladimíra Dorčová-Valtnerová

Česká republika Vlastimil FABIŠIK

Austrália Vodafest - Czech and Slovak Association Inc

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Kanada Windsor Slovak Rozmarin Dancers (WSRD)

Srbsko YMCA Serbia - Bački Petrovac

Maďarsko Združenie pilíšskych Slovákov

Združenie Slovákov Semberije "Juraj Jánošik" Bijeljina

Kanada Zuzana Fenyvesi Chlepková


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com