Zaznamenávanie 500-stého výročia reformácie a konferencia na tému - Úloha evanjelickej cirkvi v zachovaní slovenskej identity v Srbsku

 

Miesto realizácie

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

- organizovala by sa konferencia o význame reformácie nielen pre cirkev, ale najmä pre zachovanie slovenskej identity v Srbsku
-Oslava jubilea by sa konala s priležitostnym programom najmä pre cirkevníkov a predstaviteľov kultúrnych a vdelavajúcich inštitúcii vrámci Sriemu
-na oslavu by sme pvolali všetkých zainteresovaných ľudí z osád Sriemu, kde žijú Slováci
- v Srieme sme ako Slováci ohrození, máme čoraz menej škôl so slovenským vyučujúcim jazykom, menej učiteľov a farárov, tak by to bola priležitosť zoskupenia sa na jednom mieste a povzbudenia slovenskej spolupatričnosti a identity

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0195/RS/2017 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: cestovné náhrady (doprava, ubytovanie, strava), platby za odborné služby (organizovanie konferencie, scanovanie materiálov, technická úprava, lektorovanie), tlač

Schválené položky: cestovné náhrady (doprava, ubytovanie, strava), platby za odborné služby (organizovanie konferencie, scanovanie materiálov, technická úprava, lektorovanie), tlač

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Srbsko Stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže - od 24.6.2024 do 7.7.2024

Srbsko Zamyslenie nad Božím Slovom - od 1.6.2024 do 1.12.2024

Srbsko Padinské Zvony - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com