250 rokov Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Starej Pazove

 

Miesto realizácie

Stará Pazova, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 31.1.2019 do 30.12.2019

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Písaná história s fotografiami v podobe knihy

Očakávaný prínos projektu

Informačný, vedecký, domumentačný, kultúrny

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 200 € 400 € 110,00 € 0,44 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0695/RS/2019 (R): Podporená

Požadované položky: predtlačová príprava a tlač, honoráre autorom, grafické úpravy

Schválené položky: predtlačová príprava a tlač, grafické úpravy

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0695/RS/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com