Ústredny archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku - rekonštrukcia hurbanovskej fary v Starej Pazove

 

Miesto realizácie

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Pokračovať v rekonštrukciach Hurbanovskej fary v Starej Pazove pre potreby Ústredného archívu SEAVC. V tejto fáze, požiadame Úrad o finančnú podporu: Rekonštrukcie strechy, odkvapové rúry, zabespečenie klimatizačných zariadení a čiastočná rekonštrukcia elektrickej inštalácie.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
49 700 € 5 000 € 0,00 € 0,00 € 0,1190 €

Žiadosť číslo 0759/RS/2017 (R): Podporená

Požadované položky: nákup materiálu (stavebný materiál), platby za odborné služby (demontáž a montáž strechy, elektrická inštalácia), nákup tovaru (odkvapové rúry, klimatizačné zariadenia),

Schválené položky: nákup materiálu (stavebný materiál), platby za odborné služby (demontáž a montáž strechy, elektrická inštalácia), nákup tovaru (odkvapové rúry, klimatizačné zariadenia),

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0759/RS/2017

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com