Krajanské organizácie a spolky

 
Krajina:
Oblasť:
Zoraď podľa:

Krajanské organizácie a spolky z celého sveta z oblasti Viera a náboženstvo

USA Benediktínske opátstvo v Clevelande St. Andrew Abbey

Srbsko Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku

Česká republika Cirkevný zbor ECAV v ČR v Brne

Česká republika Cirkevný zbor ECAV v ČR v Plzni

USA Česká kotlícka misia NY-Astoria

Kanada Evanjelická a. v. cirkev Svätého Lukáša – Church of St.Luke – Lutheran

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Slovenský evanjelický luteránsky seniorát Nadlak

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev – Farský úrad v Nadlacu

Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev – Farský úrad Vukova

Chorvátsko Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Maďarsko Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Slovenskom Komlóši - Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Kanada Farnosť Nanebovzatia svätej Bohorodičky

Kanada Gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky

Česká republika Jakubčatá-spoločenstvo pri farnosti sv. Jakuba

Kanada Katolícka farnosť Ochrany svätej Bohorodičky

Kanada Kostol sv. Lukáša

Kanada Kostol Sv. Michala

USA Krajanské centrum pri Kostole sv. Šimona Apoštola

Írsko Kresťania v Írsku

Belgicko Mission Catholique Slovaque ASBL

Kanada Our Lady of Peace Parish

Taliansko Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Taliansko Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda / Istituto dei SS. Cirillo e Metodio

Česká republika Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje

Slovenská republika Rada pre Slovákov v zahraničí pri Konferenciia biskupov Slovenska

Rumunsko Rímsko- katolícka farnosť, Nadlac

Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko

Rumunsko Rímskokatolícka farnosť Budoi

Rumunsko Rímskokatolícky farsky úrad Oradea Hrad

Kanada Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda Hamilton

Kanada Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda Mississauga

Kanada Rímskokatolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda Vancouver

Spojené kráľovstvo Slovenská a Česká kresťanská komunita Birmingham

Srbsko Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku

Nemecko Slovenská katolícka farnosť Frankfurt (diecézy Limburg a Fulda)

Nemecko Slovenská katolícka farnosť Mníchov

Luxembursko Slovenská katolícka misia Luxemburg

Spojené kráľovstvo Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM)

Francúzsko Slovenská katolícka misia v Paríži

Taliansko Slovenská katolícka misia v Ríme

Nemecko Slovenská katolícka misia vo Frankfurte nad Mohanom

Švajčiarsko Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku

Česká republika Slovenská řeckokatolická farnost

Taliansko Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News

Česká republika Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe

USA Slovenská Synoda Sion, Spojené štáty Americké

Česká republika Slovenské katolícke centrum v Plzni

Austrália Slovenské Katolícke Stredisko sv. Cyrila a Metoda v Sydney

Chorvátsko Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Soľanoch, Chorvátsko

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Aradáči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ašani

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskej Palanke

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bajši

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Begeči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Belehrade

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bielom Blate

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Binguli

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Boľovci

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Čelareve

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Dobanovciach

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Erdevíku

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Hajdušici

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Hložanoch

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Jánošíku

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kovačici

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kulpíne

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kysáči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Laliti

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ľube

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Lugu

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Novom Sade

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ostojićeve

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Padine

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pivnici

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Savinom Sele

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Selenči

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Silbaši

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Slankamenských Vinohradoch

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Šíde

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Zreňanine

Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vojlovici

Austrália Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Seabrooku (Laverton), Austrália

Maďarsko Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti

Česká republika Slovenský evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Prahe

Slovenský evanjelický zbor Bijeljina

USA Slovenský katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého na Upper East Side v NY

Kanada Slovo z Britskej Kolumbie

Nemecko Slowakische Katholische Mission Mannheim

Rakúsko Slowakische Katholische Mission Wien

Nemecko Slowakische Seelsorge der Erzdiöcese Bamberg

USA Sts. Cyril & Methodius Catolic Church

USA StS. Cyril and Methodius Church

Austrália Šumava Peksa Park

Spojené kráľovstvo Velehrad

Kanada Združenie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com