Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Šíde

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Svätého Sávu 49, 22 240 Šíd

Viac informácií

seavc.rs/zbory/sriem/sid/

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Meno zboru: Šíd

Počet duší: 900

Dátum založenia: 1860

Dátum výstavby chrámu: 1910

Dátum výstavby fary:

Farár: Mgr. Anna Petrovićová

Dozorca: Zuzana Stupavská (Matije Gubca 48, 22 240 Šíd, 022 2710 556, stupavskys@neobee.net)

Kantorka: Nataša Kolárová

Adresa: Svätého Sávu 49, 22 240 Šíd

Bohoslužby: 10:00h

Miesto pôsobenia na mape

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com