Odvlhčenie budovy Starej fary- Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi

 

Miesto realizácie

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zabespečenie podmienok pre archivovanie vzácnych archiválií Slovákov v Srbsku.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
15 000 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0870/RS/2016 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť zamietnutá pre nedostatok finančných prostriedkov.

Požadované položky: Odvlhčenie stien a podlahy 15.000,00 €

Schválené položky: Žiadosť zamietnutá, pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com