Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Erdevíku

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Masarykova 10, 22 230 Erdevík

Viac informácií

seavc.rs/zbory/sriem/erdevik/

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Meno zboru: Erdevík

Počet duší: 550

Dátum založenia: 1863

Dátum výstavby chrámu: 1902

Dátum výstavby fary: 1995

Farár: Mgr. Ján Vida

Dozorca: Miroslav Ďurík (064 3585 682)

Kantorka: Lyduška Kolárová

Adresa: Masarykova 10, 22 230 Erdevík

Telefón: +381 22 752 668

Bohoslužby: 10:30h a 17:00h (v prvú, trietu alebo piatu nedeľu v mesiaci)

Miesto pôsobenia na mape

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Sväté omše v zahraničí

Slovenské katolícke misie v zahraničí

ECAV zbory v zahraničí

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com