Pravidelné nedeľné Služby Božie v Starej Pazove

 

Miesto realizácie

Karadjordjeva 4, Hurbanova 2, 22300 Stara Pazova, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2023

Oblasť

Viera a náboženstvo

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Služby Božie sa konajú v každú nedeľu ráno o 10:00h, a poobede o 15:30h/16:30h, v kostole (ak je pohreb poobedňajšie služby nie sú).

Utorkom a piatokom o 8:00h pravidelne bývajú ranné modlitby v kostole.

Mládež sa stretáva v sobotu o 19:00h

Vo fílii Slank. Vinohrady sú Služby v každú nedeľu o 10h a o 16h (s farárom v prvú nedeľu v mesiaci).

Podobné aktivity:

 

Viac informácií:

https://www.facebook.com/groups/311468162198720/about


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com