Knižné fondy a čitáreň v Ústrednom archíve SEAVC v Srbsku

 

Miesto realizácie

Stará Pazova (a zberateľská práca v iných prostrediach)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2018 do 30.12.2018

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

--Knižné fondy: krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, odborná literatúra z teológie a iných vied sprítomniť širšej verejnosti v tvare pôžičky alebo skúmania v čitárni Ústredného archívu SEAVC v Srbsku.
-Obnoviť prácu Slovenskej pospolitej čitárne starými periodikami, ako aj súčasnou tlačou v slovenskom jazyku
-Uporadúvať tematické výstavy, prednášky a literárne večierky.

Očakávaný prínos projektu

-Mladých zainteresovať za knihu a tým pádom za slovenskú literatúru.
-Mladých a starších povzbudiť písomne tvoriť v slovenskej reči alebo svojou účasťou obohatiť slovnú zásobu v bežnej komunikácii.

Dodatočné informácie

Prítomných na výstavách a večierkach báva aj vyše sto ľudí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 600 € 1 000 € 92,00 € 46,00 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0603/RS/2018 (R): Podporená

Požadované položky: Ohňovzdorná polička 1600, zasklenné poličky pre knihy 1.800, pracovný stolík a počítač 800, zbierka a archivácia 500, tlač skénovaných fotografií 200 a inštalácia výstav 300 eur.

Schválené položky: Ohňovzdorná polička, zasklenné poličky pre knihy, pracovný stolík, zbierka a archivácia, tlač skénovaných fotografií a inštalácia výstav

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0603/RS/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com