Čo si videl, nevidel si! - Kniha o živote a tvorbe Michala Kámaňa – Janka Čemana “ druhá fáza

 

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

25.9.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Čo si videl, nevidel si!
(anotácia k pripravovanej knihe o živote a tvorbe Michala Kámaňa – Janka Čemana)
Autori: Katarína Mišíková Hitzingerová a Ján Chrťan

Pripravovaná biografická publikácia „Čo si videl, nevidel si!“ bude o živote a tvorbe dramatika a spisovateľa z Pivnice Janka Čemana vlastným menom Michala Kámaňa. Autori publikácie už v roku 2019 urobili podrobný niekoľko mesačný výskum o tvorbe prozaickej i dramatickej činnosti autora, najmä o vplyvoch a okolnostiach, ktoré viedli Michala Kámaňa k tvorbe. Keďže existuje len veľmi málo recenzií na jeho diela, žiadna monografia, či pestrejšia fotodokumentácia, sa tvorivý tím rozhodol pátrať cez spomienky pozostalých, žijúcich pamätníkov, hľadaním stôp a odkazov v jeho dielach, keďže písal tak ako videl. Viedol ich k tomu aj fakt, že práve v roku 2022 (2209.2022) bude presne 100 rokov od narodenia spisovateľa Čemana a doposiaľ o ňom nevyšla žiadna ucelená monografia. Autori pripravovanej publikácie sa najskôr rozhodli vo februári roku 2019 vytvoriť v Divadle Janka Čemana inscenáciu pod názvom „Čo si videl, nevidel si“, ktorá zvíťazila v tom istom roku na dvoch významných súťažiach vo Vojvodine – DIDA v Pivnici a Divadelný Vavrín v Starej Pazove. Názov inscenácie a pripravovanej publikácie pochádza z idey pracovného názvu známeho románu „Nie každý vojak pušku nosí“ (ktorý vyšiel aj v srbochorvátčtine). Autori preštudovali všetky dostupné diela, ktoré Janko Čeman napísal, analyzovali ich a hľadali kontext v jeho osobnom a pracovnom živote, v kontexte analýzy života na dedine. Rovnako vyspovedali a nahrali niekoľko rozhovorov s rôznymi obyvateľmi Pivnice, v ktorej na sálaši Michal Kámaň žil a tvoril. Nikdy ho neopustil. Pripravovaná publikácia tak bude veľmi úzko prepojená so zachovaním tradície života na Dolnej zemi, ktorú z pohľadu roľníka opísal autor, ktorý vychodil len základnú školu. Nikdy z Pivnice neodišiel, vyhnala ho jedine vojna, ktorej venoval vo svojej tvorbe veľa priestoru. Autor Janko Čeman nepodľahol módnym tendenciám v literatúre, nechcel byť slávnym, odsudzoval etické a mravné poklesy ľudských charakterov, opisoval to, čo sa skutočne stalo a nie to, čo by sa stať mohlo. Literárna kritika pristupovala k jeho dielam miestami deštrukčne – zasahovala do jeho diel bez jeho súhlasu, aby sa jeho „roľnícky jazyk“ stal kvetnatejším a hodným uverejnenia v renomovaných literárnych periodikách. Publikácia „Čo si videl, nevidel si!“ chce aj pripomenúť aká je vojvodinská rovina výnimočná a jedinečná, a aj keď z nej každým rokom odchádza čoraz viacej ľudí, tá zem na nich počká tak ako kedysi, keď na ňu prišli jej predkovia. Tvorivý tím inscenácie považuje toto dielo za reprezentatívne nielen kvôli názvu divadelnej inštitúcie, ale aj kvôli Pivnici, jednej z mnohých slovenských dedín vo Vojvodine, kvôli tradíciám a hodnotám, ktoré začali vymierať.. Koncepcia biografickej publikácie bude zostavená aj vďaka uchovaniu rukopisov diel, korešpondencie, denníkov získaných od dcéry Anny Žigmund, rovnako i dielam, ktoré sa nevydali a zostali len v rukopise bez uverejnenia (Balada o starom otcovi, Zuzka Čaranová v originálnom rukopise, dráma Povodeň, próza Tábor náš pri potoku, próza Dlžoba, krátke prózy: Ondro, Makové rezance, O stratenom volovi Gombošíkovom, O Červeňovom vyplakaní dlhu, O zvonárovi a traktoristovi, O desiatich klasoch kukurice, O vrabcovi ako sa odškodňoval, O zemedelskom drúžstve)
Publikácia sa bude členiť na kapitoly:
1. Biografia Michala Kámaňa (Janka Čemana)
2. Inšpirácia a vplyvy na tvorbu Janka Čemana (denník, poznámky) a historický aspekt jeho tvorby vo Vojvodine
3. Analýza jeho vydaných diel na základe dostupných recenzií v periodikách a iných publikáciách
4. Nevydané diela v rukopise
5. Spomienky na Michala Kámaňa cez pamätníkov
6. Zoznam diel
7. Zoznam divadelných súborov, ktoré inscenovali jeho drámy
8. Fotodokumentácia a kresby Janka Čemana
„Všetky Čemanove drámy si treba vážiť a hodnotiť ich z aspektu doby, v ktorej boli napísané. Všetky sú našimi drámami a sú dokladom o úrovni, na akej sa naša dramatická spisba pred polstoročím nachádzala. (...) Z akých podnetov, z čoho vyrastali poviedky, romány a drámy Janka Čemana? Odpoveď je jednoduchá: vyrastali z brázd na tejto černozemi, vyrastali z únavnej sedliackej roboty, vyrastali z každodenných príhod a skúseností – v konečnom dôsledku vyrastali z Čemanovej lásky a úcty k človekovi, literatúre a k písanému slovu vôbec.“ (Jozef Valihora - profesor)
Autori: Katarína Mišíková Hitzingerová a Ján Chrťan
Žiadateľ projektu: Divadlo Janka Čemana v Pivnici
Grafické spracovanie: Andrea Mernjik Šimon
Jazyková redaktorka: Doc. dr Jasna Uhláriková

Planovaný náklad je 500 kusov. Čierno biela, a z tvrdým prebalom, dimenziách 16x16 cm, a okolo 250 strán by mala mať.
Projekt je rozdelený do dvoch fázy.
V prvej, ktorá sa uskutočnila minulého roka, sa skladala z zhromažďovania materiálov, skenovania a výrobu fotografií a spracovania toho materialu.
Druhá fáza projektu, pre ktorú požiadávame prostriedky teraz sa bude zaoberať , jazykovou úpravou, korektúrou, prepressom a tlačou.

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie mena a diela spisovateľa, ktorého meno naše divadlo hrdo nesie už 26 rokov, ktorý bude mať v roku 2022 sto – ročné výročie od narodenia. Doposiaľ o Jankovi Čemanovi nevyšla žiadna monografia ani iná publikácia. Autori našli aj texty v rukopise, ktoré nikdy nevyšli tlačou ani v novinových periodikách. Táto kniha zaujme pozornosť, ako mnohých našich spoluobčanov tak aj celej Slovenskej komunity aj na Dolnej aj na Hornej zemi.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2022: 1 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 500 € 200,00 € 0,80 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0933/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0933/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko Kubányovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 10.5.2022 do 25.11.2022

Srbsko Staré maliarske valčeky - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Rekonštrukcia tradičných slovenských krojov z Aradáča - od 4.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko 7.bienále slovenských výtvarníkov amaterov - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Svetový kalendár 2023 - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko TRÓN kapitálna fotomonografia - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Umelecká etno art výstava TRÓN - Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022 - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Vytváranie podmienok pre prácu v zimnom období - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Postoje vojvodinských Slovákov voči celomenšinovým hudobno-folklórnym festivalom. - od 10.6.2022 do 30.11.2022

Srbsko Tradičná technika tkania a vytkávania na krosnách v obci Selenča (Srbsko) - od 10.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Slovenská grafika v Srbsku - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko XVIII. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zabespečenie kamery a foto aparáta - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko „Troja a ja“ - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko „Medzi skutočnosťou a snom, Troja a ja“ - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nakup technickeho vybavenia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výskum a príprava materiálu na vydanie publikácie o hudobnom folklóre Slovákov v Pivnici, v Srbsku - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Digitalizačné centrum slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com