SLOVENSKÁ MOZAIKA

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Rádio ZET, Wenzigova 4, Praha 2

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2020 do 31.12.2020

Oblasť

Médiá

Počet účastníkov

2 500

Počet zasiahnutých

65 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

SLOVENSKÁ MOZAIKA – rozhlasový dvojtýždenník o slovenčine, Slovákoch a o Slovensku ,vysielaný po slovensky v Rádiu ZET. V roku 2020 bude predstavovať zaujímavé regionálne lokality Slovenska, kultúrne pamiatky, vedecké a technické poznatky, prírodné krásy prostredníctvom rozhovorov s osobnosťami vedy, kultúry, histórie či umenia. Upozorní na slovenské programy, prinesie slovenskej národnostnej menšine v ČR kontakt s materským jazykom a krajinou, umožní mediálnou cestou prezentáciu slovenskej menšiny. Českej verejnosti i ostatným národnostným menšinám žijúcim v ČR predstaví našich krajanov, Slovensko a podtrhne jej vzájomnú kontinuitu a spolupatričnosť. Zameria sa na významné výročia slovenských osobností, dejín i udalostí. Zameria na nové knihy, filmy, divadelné predstavenia, koncerty a výstavy. Slovenská mozaika je jediné krajanské celoplošné pravidelné vysielanie, ktoré vyrába a vysiela po slovensky krajanský spolok v ČR pravidelne už desať rokov.

Očakávaný prínos projektu

Prinesie mediálny kontakt so slovenkým jazykom, ktorý bude vysielaný celoplošne v ČR, zaujímavé informácie zo Slovenska a predstaví významné osobnosti z krajanskej komunity i materskej krajiny, upozorní na významné výročia a historické udalosti.

Dodatočné informácie

Projekt vysielaný na Rádiu ZET je určený slovenskej národnostnej menšine v ČR a celej českej verejnosti i
krajanom vo svete. Reprízy sú archivované na webových stránkach www.bonafideos.cz s možnosťou prehrávania.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 600 € 3 000 € 2,24 € 0,09 € 0,0086 €

Žiadosť číslo 0105/CZ/2020 (R): Podporená

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;archivácia;tlmočenie, preklady, korektúra;nákup PC a tlačiarní;iné (spresniť v poznámke)

Schválené položky: platby za odborné služby; propagácia; archivácia; tlmočenie, preklady, korektúra; nákup PC a tlačiarní; nakrúcanie v teréne

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0105/CZ/2020

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Česká republika Post motrem - od 2.1.2023 do 28.10.2023

Česká republika ROZPRÁVKY - od 8.1.2023 do 18.12.2023

Česká republika Čítajme, počúvajme, učme sa! - od 8.1.2023 do 20.12.2023

Česká republika Slovenská mozaika - od 1.1.2023 do 30.12.2023

Česká republika Literárna súťaž Jána Kollára - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Kvarteto (+2) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Živá dielňa slovenských spisovateľov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Slovensko-slovanské salóny - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Krajania na jubilejnom 10. Jánošík and Ondráš Folk Feste vo Vychylovke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Mrakodrap krajanských výtvarníkov vo virtuálnej realite - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe - od 24.5.2021 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com