Slovenská mozaika s Andrejom Probstom

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 2.1.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika 1. - 2. 1. 2022 od 7:00 do 8:00 v Rádiu Z

Hosťom Slovenskej mozaiky je inovátor a autor vzdelávacích webov Andrej Probst. Sám o sebe hovorí: „Venujem sa vzdelávaniu cez tvorbu digitálnych edukačných nástrojov pre distančné vzdelávania na základných a stredných školách. Ide o webové portály www.matika.in, www.gramar.in, www.zlatka.in, www.trainbra.in, www.geograf.in . Žiaci a študenti na nich precvičujú nadobudnuté znalosti v škole. Učiteľ zadáva úlohy, sleduje rozvoj žiakov. Rodičia majú prehľad, ako ich deti pracujú. Niečo som sa v živote naučil, nadobudol som nejaké skúsenosti, mnohé veci sa mi v živote podarili, rád sa o to podelím s ostatnými. Zo Slovenska odchádza stále viac ľudí (veď aj ja som odišiel). A Slovensko potrebuje pomôcť. “ To sa prejavilo aj v iniciatíve Srdcom Doma, kedy Slováci v zahraničí využili aj aplikáciu Srdcom Doma, aby si zaistili žiadosti o možnosť voľby poštou . Andrej je spoluzakladateľom a súčasným predsedom spolku Pražská kaviareň.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 700 €.

 

Viac informácií:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-andrejom-probstom-1-2-1-2022-0

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com