Slovenská mozaika o Alexandrovi Dubčekovi

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 6.11.2021 do 7.11.2021

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika 6. - 7. 11. 2021 od 7:00 - do 8:00 hod. v Rádiu Z

Tento diel Slovenskej mozaikay bude venovaný Alexandrovi Dubčekovi. Rok 2021 je na Slovensku vnímaný ako rok Alexandra Dubčeka. 27. novembra 2021 uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Slovák Alexander Dubček, česko - slovenský komunistický politik bol vrcholným predstaviteľom Pražskej Jari. Od januára 1968 zastával funkciu, prvého tajomníka ÚVKSČ v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“. V dnešnej SM prinášame pohľad 2 slovenských a jedného českého historika na Alexandra Dubčeka.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 700 €.

 

Viac informácií:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-o-alexandrovi-dub%C4%8Dekovi

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com