Slovenská mozaika s Braňom Holičkom

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 11.12.2021 do 12.12.2021

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika 11. - 12. 12. 2021 od 7:00 - do 8:00 hod. v Rádiu Z

Milí priatelia, pozývam Vás počúvať reláciu Slovenská mozaika 11. - 12. 12. 2021 od 7:00 - do 8:00 hod. v Rádiu Z. Hosťom Slovenskej mozaiky bude divadelný a filmový herec, režisér a dabér Braňo Holiček. V Slovenskej mozaike zaspomína na svoje začiatky v umeleckom svete , kedy ako detský herec z Košíc túžil študovať na konzervatóriu v Prahe a ako ho potom štúdium réžie na DAMU doviedlo od divadelnej réžie aj k réžii televíznej.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 700 €.

 

Viac informácií:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-bra%C5%88om-holi%C4%8Dkom-11-12-od-7-8-hod

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com