Slovenská mozaika - ocenený Ladislav Mňačko

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.11.2022 do 6.11.2022

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

V rámci osláv vzniku samostatného Československa prezident ČR Miloš Zaman udelil Rád Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy (za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv) im memoriam slovenskému spisovateľovi a publicistovi, Ladislavovi Mňačkovi. Dnešná Slovenská mozaika bude patriť tomuto najprekladanejšiemu slovenskému spisovateľovi. Reláciu si môžete vypočuť aj na: bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-ocenen%C3%BD-ladislav-m%C5%88a%C4%8Dko-5-6-11-2022

 

Viac informácií:

https://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-ocenen%C3%BD-ladislav-m%C5%88a%C4%8Dko-5-6-11-2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Česká republika Rozprávky - od 10.1.2022 do 20.12.2022

Česká republika Čitajme, počúvajme a učme sa! - od 2.2.2022 do 22.12.2022

Česká republika Slovenská mozaika - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Kvarteto (+2) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Živá dielňa slovenských spisovateľov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Prehliadka divadelníctva slovenskej národnostnej menšiny - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Detská divadelná dielňa Túry do literatúry - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Mrakodrap krajanských výtvarníkov vo virtuálnej realite - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe - od 24.5.2021 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com