Slovenská mozaika s Fedorom Gálom

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 9.10.2021 do 10.10.2021

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika 9. - 10. 10. 2021 od 7:00 - do 8:00 hod. v Rádiu Z

Hosťom Slovenskej mozaiky bude slovenský politik, sociológ a prognostik Fedor Gál. V priebehu Nežnej revolúcie bol spoluzakladateľom platformy Verejnosť proti násiliu, viedol Koordinačné centrum VPN, neskôr sa stal predsedom tohto hnutia a poradcom vlády. Pomerne rýchlo odišiel zo sveta politiky, presťahoval sa z Bratislavy do Prahy, kde žije a pracuje. V súčasnosti vyšla jeho najnovšia kniha Mimochodom / Mimochodem, v ktorej zachytáva okamžiky všednodennosti od marca 2020 do marca 2021 a jej súčasťou sú fotografie Mira Švolíka. O tejto knihe, ale aj o aj význame novembra 1989 a problémoch súčasnej doby, sa s Fedorom Gálom porozprávame v Slovenskej mozaike v Rádiu Z.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 700 €.

 

Viac informácií:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-fedorom-g%C3%A1lom-0


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com