Slovenská mozaika - 19. - 20. 11.2022 - 17. november - Medzinárodný deň študentstva

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 19.11.2022 do 20.11.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika 19. a 20. 11. 2022 v bloku od 7. do 8. hod. v Rádiu Z

Slovenská mozaika bude venovaná Medzinárodnému dňa študentstva. 17. november patrí medzi najvýznamnejšie v dejinách Českej republiky, ale aj v dejinách Slovenska. V roku 1939 nacisti brutálne zakročili proti českým vysokoškolákom. O päťdesiat rokov neskôr vypukla zamatová revolúcia. Čo sa v dramatických dňoch roku 1939 udialo, sa porozprávame s profesorom Jozefom Leikertom, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939 .

 

Viac informácií:

https://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-medzin%C3%A1rodn%C3%BD-de%C5%88-%C5%A1tudentstva

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Česká republika Rozprávky - od 10.1.2022 do 20.12.2022

Česká republika Čitajme, počúvajme a učme sa! - od 2.2.2022 do 22.12.2022

Česká republika Slovenská mozaika - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Kvarteto (+2) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Živá dielňa slovenských spisovateľov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Prehliadka divadelníctva slovenskej národnostnej menšiny - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Detská divadelná dielňa Túry do literatúry - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Mrakodrap krajanských výtvarníkov vo virtuálnej realite - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe - od 24.5.2021 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com