Slovenská mozaika - Krátka dlhá cesta Fedora Gála

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.3.2022 do 27.3.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika 26. a 27. 3. 2022 od 7:00 - 8:00 h. v Rádiu Z.

Pred osemdesiatimi rokmi 25. marca 1942 bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade 1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora. Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z prvého transportu asi 20 mladých dievčat. Hosťom Slovenskej mozaiky bude Fedor Gál, slovenský politik, sociológ, prognostik a podnikateľ židovského pôvodu, žijúci v Prahe. Narodil sa 20. marca 1945 v Terezíne. Holokaust prežil spoločne s mamou a starším bratom Egonom, otca zastrelil nemecký vojak na pochode smrti. Film Krátka dlhá cesta hovorí o tom, ako sa Fedor Gál po 60 rokoch od tejto udalosti vypravil prejsť túto cestu a nájsť na nej svojho otca.

Reláciu nájdete aj v archíve na : bonafideos.cz/content/kr%C3%A1tk%C3%A1-dlh%C3%A1-cesta-fedora-g%C3%A1la

Pre Rádio ZET ju pripravuje BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Úradu vlády ČR.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 18 700 €.

 

Viac informácií:

http://bonafideos.cz/content/kr%C3%A1tk%C3%A1-dlh%C3%A1-cesta-fedora-g%C3%A1la


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com