Slovenská mozaika s Adelou Režnou

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 24.9.2022 do 25.9.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milí priatelia,

pozývam Vás počúvať reláciu

Slovenská mozaika 24. a 25. 9. 2022 od 7:00 – 8:00 hod. v Rádiu Z s Adelou Režnou, mladou slovenskou ilustrátorkou, aktuálne žijúcou v Prahe. Jej primárnym zameraním je tvorba pre deti. Okrem vlastných kníh ilustrovala množstvo slovenských aj českých publikácií a má za sebou viacero zahraničných spoluprác. Vo svojej tvorbe si zakladá na dôležitých posolstvách - spolupráca s OZ Živá vlna a tvorba benefičných grafík, knihy na témy inakosť, emócie, vitiligo a pod. Absolvovala stáž na Plymouth University v Británii a má za sebou viacero samostatných a kolektívnych výstav. Momentálne najaktuálnejšou z nich je v DNM v Prahe od 2. – 15. 10. – Putovanie – výber z knižnej ilustrácie Adely Režnej. Výstava bude súčasťou Festivalu tvorby pre deti v Prahe.

Reláciu si môžete vypočuť aj na: bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ilustr%C3%A1torkou-adelou-re%C5%BEnou

Pre Rádio ZET ju pripravuje BONA FIDE z.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Úradu vlády ČR.

S pozdravom,

autorka relácie, Viera Kučerová

 

Viac informácií:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ilustr%C3%A1torkou-adelou-re%C5%BEnou

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com