Festival tvorby pre deti

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.10.2022 do 8.10.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

1 500

Počet zasiahnutých

2 500

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Spolek BONA FIDE ve spolupráci s MK mesta Piešťany, Slovenským institutem v Praze, Domem národnostních menšin, KKĽŠ vo Zvolene a Městskou knihovnou v Praze připravil Festival české a slovenské tvorby pro děti 2022. Letošní 8. ročník festivalu představí českou i slovenskou literaturu, přinese literární, divadelní i výtvarné workshopy, loutková divadla, výstavy ilustrací, poukáže na příbuznost a vzájemné propojení Čechů a Slováků. Nejmladší generaci připomene blízkost obou národů, které propojuje společná historie, kultura i tradice.

Osmý ročník festivalu proběhne v roce 2022 paralelně v ČR v Praze od 3. 10. - 8. 10. 2021, na Slovensku ve Zvolenu a v Piešťanech v listopadu 2022. Projekt představí na Slovensku českou tvorbu pro děti a do České republiky přivádí tvorbu spisovatelů, ilustrátorů a divadelníků ze Slovenska. Nad Festivalem české a slovenské tvorby pro děti převzala v Praze záštitu MgA. Hana Třeštíková, radní Magistrátu hl. m. Prahy a J. E. velvyslanec SR v ČR Rastislav Káčer.

Finančně podpořili festival Magistrát hl. m. Prahy, MŠMT ČR a Ministerstvo kultury ČR, na Slovensku Fond na podporu umenia a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Festivalové programy v Praze budou probíhat v

Srdečně zveme na programy všechny co mají duši dítěte pořád v sobě, nebo mají nějakou malou dětskou dušičku doma.

Charakteristika projektu

Projekt vychádza z potreby prezentácie a konfrontácie literárnej a divadelnej tvorby pre deti. V Českej republike je mnoho rodín slovenskej národnosti, alebo rodín so zmiešaných česko–slovenských manželstiev. Deti z týchto rodín nemajú možnosť navštíviť profesionálne divadelné predstavenia pre deti v slovenskom jazyku. Čítanie literatúry a návštevy divadelných predstavení v dnešnom pretechnizovanom svete počítačov a internetu mladá generácia nepreferuje. A práve knihy a divadlo prinášajú kultúrne vyžitie a umelecký zážitok, ktorý formuje rozvoj materinského jazyka, etickú a spoločenskú výchovu, rozhľad i rozvoj osobnosti.
Cieľom je zorganizovanie a realizácia festivalu literárnej, dramatickej a výtvarnej tvorby pre deti. Tento festival bude prezentovať literatúru, bábkové divadlo, výstavy, čitateľské a výtvarné workshopy, besedy so spisovateľmi a prednášky. Pre dospelých návštevníkov poskytne konfrontáciu tvorby pre deti na Slovensku , prinesie krásny umelecký zážitok.

Očakávaný prínos projektu

Na festivale odprezentujú svoju tvorbu spisovatelia a ilustrátori, slovenskí absolventi Pražskej bábkarskej katedry DAMU. V Českej republike je prezentácia slovenskej literatúry aj divadla početná, ale je je zameraná na dospelých . Veríme, že práve tento festival prinesie prezentáciu slovenskej tvorby pre deti, ktorá v ČR je nedostatočne prístupná a pre slovenskú národnostnú menšinu bude prínosom pre kultúrne vyžitie detí, ich rodičov i prarodičov. Poslúži tiež ako dôležitá inšpirácia a ako pracovať s deťmi a rozvíjať ich jazykové vzdelanie, a prehlbovať kultúrne, morálne a estetické hodnoty.

Dodatočné informácie

7.ročník Festivalu sa konal pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Rastislava Káčera a radnej pre kultúru hl. m. Prahy Hany Třeštíkovej. Napriek coronavírovým opatreniam bol záujem o programy veliký. Festival sa stretol s veľkým úspechom a to nás motivuje k realizácii ďalšieho, v poradí už 8. ročníka. Finančná podpora ÚSŽZ by nám veľmi pomohla k prezentácii a šíreniu slovenskej tvorby pre deti v ČR.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 7 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 1 900 € 2,67 € 1,60 € 0,0054 €

Žiadosť číslo 0347/CZ/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0347/CZ/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Česká republika Rozprávky - od 10.1.2022 do 20.12.2022

Česká republika Čitajme, počúvajme a učme sa! - od 2.2.2022 do 22.12.2022

Česká republika Detská divadelná dielňa Túry do literatúry - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Literárna súťaž Jána Kollára - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Kvarteto (+2) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Živá dielňa slovenských spisovateľov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Prehliadka divadelníctva slovenskej národnostnej menšiny - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Mrakodrap krajanských výtvarníkov vo virtuálnej realite - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovenská mozaika - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe - od 24.5.2021 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com