Slovenská mozaika v chránenej dielni LEMNISKÁTA

 

Organizátor

BONA FIDE, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

5.5.2023

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenská mozaika v Rádiu ZET v pátek 5.5. v 15:20 h. a v pondělí 8. 3. v 06:45 h.

Hosťami Slovenskej mozaiky sú Vlasta Urbanová, riaditeľka chránenej dielne LEMNISKÁTA - život bez bariér a Richard Kamenský, asistent tejto chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí s rôznym typom postihnutia. Stretli sme sa v česko – slovenskej spoločnosti a som rada, že aj po 30 rokoch od vzniku dvoch samostatných štátov, v bežnom živote stále narážame na dobré česko – slovenské vzťahy a prepojenia. – čoho sme tu dôkazom. Češka Vlasta Urbanová je lektorkou, pedagogičkou, riaditeľkou sociálnej organizácie a predovšetkým veľmi činorodou ženou. Absolventka Pedagogickej fakulty, lektorka programu Jeden svět na školách - Společnost člověk v tísni, činná v neziskovej organizácii Anaon a riaditeľka chránenej dielne Lemniskáta - život bez bariér. Slovák Richard Kamenský je absolvent pedagogickej fakulty Univerzity Konštantina filozofa v Nitre, oboru psychológie a výtvarnej výchovy. 17 rokov pôsobil ako učiteľ. Dnes pracuje ako asistent chránenej dielne Lemniskáta - život bez bariér. Vo voľných chvíľach sa venuje písaniu poézie, kresleniu a čítaniu.

 

Viac informácií:

https://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-chr%C3%A1nenej-dielni-lemnisk%C3%A1ta

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Kultúra a umenie

Česká republika Post motrem - od 2.1.2023 do 28.10.2023

Česká republika ROZPRÁVKY - od 8.1.2023 do 18.12.2023

Česká republika Čítajme, počúvajme, učme sa! - od 8.1.2023 do 20.12.2023

Česká republika Slovenská mozaika - od 1.1.2023 do 30.12.2023

Česká republika Literárna súťaž Jána Kollára - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Kvarteto (+2) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Živá dielňa slovenských spisovateľov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Slovensko-slovanské salóny - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Krajania na jubilejnom 10. Jánošík and Ondráš Folk Feste vo Vychylovke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Mrakodrap krajanských výtvarníkov vo virtuálnej realite - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka tlače krajanských periodických a neperiodických publikácií v Prahe - od 24.5.2021 do 31.12.2023

Česká republika Ponuka prenájmu priestorov Slovenského domu - od 1.5.2022 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com