Po stopách našich evanjelických farárov v Gemeri

 

Organizátor

Organizácia komlóšskych Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Jelšava (Slovenská republika)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.6.2023 do 25.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

45

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na ubytovanie, stravu a cestovné náklady.

Očakávaný prínos projektu

Dolnozemský Slováci spoznajú životné dráhy miest pôsobenia našich farárov. Počas realizácie projektu získavame nové poznatky o našich známych osobnostiach. Spoznáme dejiny Slovákov v Maďarku, s dejiny regiónov materskej krajiny, odkiaľ sa naši predkovia presťahovali na Dolnú Zem. V dôsledku realizácie projektu sa zosilňuje slovenská národnostná identita a pozitívny sťah k materskej krajiny. Ďalej sa budú rozvíjať kontakty medzi partnerskými mestami Slovenský Komlóš a Jelšava.
Cieľ projektu: rozšírenie partnerských stykov s materskou krajinou, zapojiť aj mladšiu generáciu do akcií, ktorí budú pokračovať v práce na národnostnom poli.
Projekt je určený širokej verejnosti a vlastne všetkým generáciám.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 500 € 1 000 € 144,44 € 65,00 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0800/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0800/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com