Krajanské leto 2020

 

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

2020

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

organizovanie Krajanského leta v gescii ÚSŽZ

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2020: 75 275 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
26 850 € 0 € 0,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo M001/SK/2020 (M): Nepodporená

Požadované položky: platby za odborné služby, doprava, ubytovanie, strava, iné

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com