Krajanské leto UMB

 

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

2018

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

MMRD

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 75 275 €.

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
22 000 € 22 000 € 0,00 € 0,00 € 0,0044 €

Žiadosť číslo M002/SK/2018 (M): Podporená

Požadované položky: platby za odborné služby, doprava, ubytovanie, strava, vstupy do múzeí

Schválené položky: platby za odborné služby, doprava, ubytovanie, strava, vstupy do múzeí

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M002/SK/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com