Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 24.5.2023 do 23.6.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

  1. Výzva voličom v zahraničí k účasti na voľbách 2023
  2. Pražská kaviareň spustila zostavovanie mapy aktívnych krajanov
  3. Návrhy od krajanov k vykonávaciemu plánu II od ÚSŽZ
  4. Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2023/2024
  5. 16. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2023
  6. Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - zmena
  7. Mobilná učebňa slovenského jazyka pre mládež
  8. Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

1. Výzva voličom v zahraničí k účasti na voľbách 2023

V najbližších dňoch predseda parlamentu SR vyhlási voľby do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 30. septembra. Krajanské organizácie a občianske organizácie na Slovensku pripravujú výzvu voličom, ktorí budú v čase volieb v zahraničí, aby využili voľbu poštou. Ak máte záujem sa k výzve pripojiť, pošlite mi meno predsedu, názov a logo Vašej organizácie. Výzvu okrem Srdcom doma a Pražskej kaviarne už podporili: Slovak PRO, SGN, Slovaks in Luxembourg, Friends of Slovakia, Bona Fide, Nadácia Pontis, Via Iuris, Žijem vedu...

Výzva voličom v zahraničí k účasti na voľbách 2023

2. Pražská kaviareň spustila zostavovanie mapy aktívnych krajanov

Pražská kaviareň dokončila základnú verziu mapy aktívnych krajanov. Sú zaregistrovaní prví členovia. Ak máte záujem pridať sa do tejto mapy a pomáhať krajanom a Slovensku, nižšie nájdete registračný odkaz.

Mapa aktívnych krajanov

Registrácia do mapy aktívnych krajanov

3. Návrhy od krajanov k vykonávaciemu plánu II od ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zozbieral na začiatku roku 2023 návrhy krajanských problémov podľa jednotlivých krajín z celého sveta do vykonávacieho plánu II, ktoré by inštitúcie na Slovensku mohli pomôcť riešiť. ÚSŽZ bude podnety vyhodnocovať a rozhodne, ktoré sa dostanú do vykonávacieho predpisu. Je trochu škoda, že túto príležitosť mnoho krajanských spolkov nevyužilo. Z niektorých krajín neprišiel žiaden podnet. Na základe zozbieraných podnetov sa budú určovať priority podpory krajanských aktivít v jednotlivých krajinách.

Vyzbierané návrhy k vykonávaciemu plánu II

4. Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2023/2024

Súčasťou poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom mimo SR). Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí. Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2023/2024 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk je do 30. mája 2023.

Vládne štipendiá

5. 16. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2023

ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu vyhlasuje, pod záštitou predsedu vlády SR, pre žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike a krajanskom zahraničí literárnu súťaž Hodžov novinový článok. Obsahom 16.ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2023 je téma: Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť. Termín zaslania prác je do 31.5. 2023.

Hodžov novinový článok 2023

6. Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - zmena

Úrad vlády nás informoval o zmene výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou, ktorá sa má spustiť do konca júna 2023. Vzhľadom na podstatne väčšiu administratívnu záťaž bol Úrad vlády nútený výzvu pretransformovať z podpory malých podujatí na väčšie strategickejšie projekty, ktoré budú pokrývať jednotlivé ciele, ktoré sú uvedené v Investícii 2. Výzva bude zverejnená na webovom sídle Úradu: vaia.gov.sk.

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

7. Mobilná učebňa slovenského jazyka pre mládež

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje mobilnú učebňu slovenského jazyka pre mládež vo veku od 15 do 18 rokov na strednom Slovensku od 18. do 22. 6. Prihlásiť sa je možné do 1. 6. 2023. Cieľovou skupinou sú krajania (veková kategória 15 –18 rokov) žijúci v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Mobilná učebňa slovenského jazyka pre mládež

8. Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry pre krajanov s mottom Moderný príbeh Slovenska pri príležitosti 30. výročia vzniku SR v termíne od 10. 7. do 28. 7. v Bratislave. Prihlasovať sa dá do 15. júna 2023.

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

Pražská kaviareň z. s.
Rižská 11
Praha 15
102 00 Česká republika

Podobné aktivity:

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com