Novinky v krajanskej komunite - 2. marec 2023

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 1.3.2023 do 31.3.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

 1. Zborník zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022
 2. Pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému
 3. Stretnutie Pražskej kaviarne s ministrom zahraničia
 4. Stretnutie Pražskej kaviarne s riaditeľom politického odboru Kancelárie prezidentky SR
 5. Podporujeme Slovenský inštitút v Prahe
 6. Pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej v Prahe
 7. Povinnosť využívania nehnuteľnosti v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie najmenej na 50 rokov
 8. Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí - Akčný plán II
 9. Rada vlády pre krajanské otázky - RVKO v roku 2023
 10. Zverejnenie schválených krajanských dotácií na rok 2023
 11. Opustil nás filmový režisér Juraj Jakubisko

1. Zborník zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil zborník zo Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Veľmi dobre popisuje bohatý krajanský život. Odporúčame si v zborníku zalistovať.

Zborník

2. Pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému

Zostavenie pracovnej skupiny sa posúva na 5. apríla 2023. Kontaktnou osobou pre viac informácií je Katarína Baranyaiová.

Pracovná skupina

3. Stretnutie Pražskej kaviarne s ministrom zahraničia

13. februára prijal minister zahraničia Rastislav Káčer zástupcov Pražskej kaviarne a Bona Fide. Spolu sme preberali, ako viac prepojiť krajanov so Slovenskom. Podrobnejšie informácie nájdete v zápise zo stretnutia a v rozhovore s pánom ministrom.

Zápis zo stretnutia s ministrom zahraničia

Slovenská mozaika s Rastislavom Káčerom

4. Stretnutie Pražskej kaviarne s riaditeľom politického odboru Kancelárie prezidentky SR

V priebehu marca 2023 sa zástupcovia Pražskej kaviarne stretnú s riaditeľom politického odboru Kancelárie prezidentky. Podobne ako s ministrom zahraničia, aj s pánom riaditeľom budeme preberať, ako prezidentka môže pomôcť s prepájaním krajanov so Slovenskom.

5. Podporujeme Slovenský inštitút v Prahe

Krajania v Prahe v Českej republike vyzbierali k dnešnému dňu 36 500 Kč na dovybavenie Slovenského inštitútu v Prahe. Ďakujeme všetkým podporovateľom. Zbierka pokračuje do polovice marca 2023.

Podporme spolu Slovenský inštitút v Prahe

6. Pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej v Prahe

21. februára 2023 sme si pripomenuli smutné piate výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred slovenským veľvyslanectvom Pražská kaviareň zorganizovala spomienkové strentutie. V Pražskej kaviarni pracujeme na zriadení pamätníka na túto udalosť v Prahe.

Spomienkové stretnutie pred ambasádou v Prahe

7. Povinnosť využívania nehnuteľnosti v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie najmenej na 50 rokov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí mal do 28. februára 2023 zosúladiť dotačné zmluvy nad 50 000 eur tak, aby účel využívania nehnuteľnosti podporenej ÚSŽZ bol najmenej 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie. Ak sa tak nestane z dôvodu na strane príjemcu takejto dotácie, príjemcovi sa neposkytne ďalšia dotácia. Preveríme stav dotknutých projektov.

Dotknuté projekty

8. Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí - Akčný plán II

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pracuje na druhom vykonávacom pláne (tzv. Akčný plán II). Ten bude slúžiť na zadefinovanie úloh, ktoré budú riešiť problémy lokálneho charakteru, teda špecifické potreby jednotlivých komunít Slovákov v žijúcich v zahraničí v ich konkrétnych krajinách. Preveríme stav dokončenia dokumentu.

9. Rada vlády pre krajanské otázky - RVKO v roku 2023

Rada vlády pre krajanské otázky naposledy zasadala 25. mája 2021. RVKO má v štatúte uvedené, že bude rokovať dva krát do roka. Preveríme, či RVKO bude rokovať v roku 2023.

Rada vlády pre krajanské otázky

10. Zverejnenie schválených krajanských dotácií na rok 2023

Predpokladaným termínom zverejnenia rozhodnutí o výsledkoch žiadostí o krajanské dotácie na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2023 je koniec marca 2023.

11. Opustil nás filmový režisér Juraj Jakubisko

24. februára nás navždy opustil jeden z najväčších slovenských režisérov Juraj Jakubisko. Pridali sme ho do zoznamu slovenských osobností. Niektoré Jakubiskove filmy si môžete pozrieť aj na streamovacích platformách. Napríklad na Netflixe nájdete Perinbabu, Pehavého Maxa a strašidlá, Tisícročnú včelu, Nejasnú správu o konci sveta...

Slovenské osobnosti

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

Pražská kaviareň z. s.
Rižská 11
Praha 15
102 00 Česká republika

Podobné aktivity:

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com