Pripomienkovanie zámeru výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

 

Organizátor

Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.10.2022 do 31.10.2022

Oblasť

Informácie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Získajte finančnú podporu na zorganizovanie podujatia so zahraničnými Slovákmi a Slovenkami!

Úrad vlády zverejnil zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou. Neziskové organizácie, verejné aj štátne vysoké školy, verejné inštitúcie a súkromný sektor tak budú môcť žiadať o podporu v rozpätí 2 000-10 000€ na 1 a viac podujatí, ktoré podporia spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Jedným z veľkých problémov Slovenska je takzvaný brain drain - odliv mozgov. Podľa údajov za posledných 15 rokov má viac ako polovica odchádzajúcich menej ako 30 rokov. Cieľom výzvy je posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu a využiť ich skúsenosti a znalosti na modernizáciu Slovenska.

Nová diaspóra sú ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli z ekonomických alebo profesijných dôvodov, alebo študenti a stážisti, u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa.

Podporené budú podujatia, v rámci ktorých budú aktívne zapojení príslušníci novej diaspóry s cieľom vzájomnej výmeny skúsenosti, vzdelávania alebo prezentovania svojej práce, napríklad konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie alebo ich kombinácia.

V prípade otázok alebo komenty ohľadom výzvy môžete sa na nás obrátiť e-mailom na: diaspora@vlada.gov.sk .

Samotnú výzvu plánujeme zverejniť v decembri 2022 prvom polroku 2023, pričom bude mať priebežné uzávierky.

https://www.vlada.gov.sk/zamery-vyziev/

Videocall medzi Pražskou kaviarňou a Úradom vlády SR

Členovia Pražskej kaviarne (Andrej Probst, Samuel Zubo, Adela Klepáková) sa stretli so zástupcami Úradu vlády SR (Daniel Straka, Simona Barbier, Viktória Skřivánková) na videocalle 17. 10. 2022. Preberali sa tieto body:

 

Viac informácií:

https://www.vlada.gov.sk/share/vyskumnici/k10/K10_I_2_zamer_vyzvy_mensie_podujatia_na%20web_30_09_2022.pdf?csrt=16906249067084714896

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com